Zmiany dotyczące obowiązku podawania przez operatorów minimalnych prędkości Internetu w materiałach promocyjnych i umowach Ministerstwo Infrastruktury zamierza wprowadzić do prawa telekomunikacyjnego. Trwają prace nad nowelizacją. Według propozycji resortu minimalna przepustowość łączy miałaby wynosić 90 proc. prędkości deklarowanej jako maksymalnej. Wprowadzenie nowych przepisów ma chronić interesy konsumentów. Teraz dostawcy Internetu podają w umowach maksymalną prędkość transferu danych, natomiast rzeczywiste szybkości często są niższe.