Ministerstwo Infrastruktury unieważniło przetarg na dostawę sprzętu i oprogramowania do wideokonferencji. Budżet postępowania wynosił 1,168 mln zł brutto.

Oferty złożyli: Damovo (963 tys. zł) i VisionCube (1,165 mln zł).

Kryterium wyboru stanowiły: cena (60), okres gwarancji (20) i czas realizacji zgłoszenia gwarancyjnego (20).

Minimalny oczekiwany okres gwarancji to 24 miesiące. Damovo zaproponowało 36 miesięcy.

Maksymalny czas realizacji zgłoszenia gwarancyjnego, np. dla priorytetu P1 określono na 16 godz. Za każdą 1 godz. było dodatkowe 2 pkt (nie więcej niż 8 pkt.). Damovo zaoferowało krótsze od maksymalnych czasy realizacji we wszystkich trzech określonych przez ministerstwo priorytetach.

Dlaczego unieważniono przetarg

Obie oferty zostały odrzucone przez resort, który powołał się na art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (czyli według ministerstwa treść ofert jest niezgodna z warunkami zamówienia). W rezultacie postępowanie unieważniono.

Co chciało zamówić ministerstwo

Przetarg obejmował dostawę i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania do wideokonferencji, wyposażenia audio, wideo oraz systemu dyskusyjnego, a także udzielenie gwarancji jakości i wsparcia technicznego na oferowane rozwiązanie. Zamówienie obejmowało m.in. wideoterminale, telefony konferencyjne, monitory, mikrofony, głośniki, konwertertery i in.

Wybrany wykonawca miał 25 dni roboczych od zawarcia umowy na dostawę, wdrożenie sprzętu i oprogramowania.
Usługi wsparcia technicznego miały być świadczone przez 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.