Ailleron złożył pozew przeciwko bankowi Pekao SA. Domaga się zapłaty ok. 44,2 mln zł plus odsetki i koszty procesu.

Roszczenie jest związane z umową z września 2018 r. Obejmowała wdrożenie, uruchomienie, udzielenie licencji, utrzymanie i rozwój internetowej platformy bankowości transakcyjnej dla firm w zakresie bankowości internetowej i mobilnej (wdrożenie, licencja, rozwój, serwis).

Pozew wobec banku obejmuje zapłatę za wykonane prace i waloryzację wynagrodzenia ryczałtowego.

Spółka jednocześnie podtrzymuje wolę polubownego rozwiązania sporu z Pekao.

Ailleron wypowiedział umowę z Pekao w sierpniu br. Twierdzi, że bank naruszył kontrakt.

Grupa Ailleron w 3 kwartałach 2023 r. osiągnęła 340,6 mln zł przychodów (wzrost o 17 proc. r/r). Zysk netto z działalności kontynuowanej spadł do 13,7 mln zł z 24,8 mln zł. Wynik grupy obciążyły m.in. odpisy związane z wypowiedzeniem umowy z bankiem.