Na zakupy w sieci  Polki i Polacy poświęcają średnio 7,5 godziny miesięcznie. Najwięcej osób robi zakupy raz w miesiącu (37 proc.) i raz w tygodniu (34 proc.). Średnio miesięcznie na zakupy online wydajemy 716 zł. Co czwarty badany wydaje nie więcej niż 300 zł miesięcznie, a co piąty przeznacza ponad 1000 zł. Coraz większą popularność zyskują aplikacje zakupowe.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Allegro 1/4 ankietowanych zadeklarowała, że w ciągu ostatniego roku zmieniły się czynniki, które biorą pod uwagę podczas zakupów online, przy czym częściej przyznają to kobiety (32 proc.) niż mężczyźni (25 proc.). Najważniejszymi aspektami podczas zakupów online są: cena produktu (45 proc.), jakość produktu (30 proc.) oraz koszty dostawy (26 proc.). Na znaczeniu straciły zaś między innymi wygląd i funkcjonalność strony czy marka produktów. Biorąc pod uwagę przedziały cenowe – w przypadku produktów do 50 zł ważne są także promocje i inne okazje cenowe. W przedziale od 50 zł do 150 zł ważny jest również koszt dostawy. W przypadku droższych produktów, powyżej 150 zł konsumenci zwracają uwagę na zaufanie i opinie o wybranej platformie, a także na markę produktów.

Badanie „Preferencje zakupowe w Internecie” zostało zrealizowane przez SW Research Przeprowadzono 1015 ankiet z próbą Polek i Polaków robiących zakupy online, w formie wywiadów online (CAWI). Badanie zostało zrealizowane w dniach 16.06 – 22.06.2023 r.