Spółka oferująca rozwiązania IT dla małych i średnich firm uzyskała znaczący zastrzyk finansowy przed giełdowym debiutem. Dla porównania przychody Planet Soft w ub. roku wyniosły 3,5 mln zł, a zysk netto – 527 tys. zł. Plany na bieżący rok są ambitne – zakładają zwiększenie zysku o 46 proc. do 770 tys. zł, przy minimalnym wzroście sprzedaży (3,6 mln zł).

Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój. Planet Soft zapowiedział inwestycje w augmented reality – rozwiązania łączące rzeczywistość z obrazem albo dźwiękiem generowanym komputerowo (np. obraz z kamery i animacja). W przedsięwzięciu ma uczestniczyć kilka podmiotów. W projekt związany z nową technologią firma zamierza zainwestować co najmniej 1,2 mln zł w ciągu 2 kolejnych lat.