COIG, spółka zależna Wasko, została wybrana wykonawcą w przetargu na "kompleksową obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem". Postępowanie otwarto w listopadzie ub.r. Zamawiający, czyli bytomska spółka SRK, przygotował na realizację zadania 13,77 mln zł brutto. COIG złożył jedyną ofertę o wartości 13,49 mln zł i podpisał 3-letnią umowę na wykonanie zamówienia.

Przedmiotem kontraktu są usługi serwisu i rozwoju systemu Szyk2 oraz hurtowni danych udostępnianych z data center wykonawcy oraz zapewnienie dostępu do systemów archiwalnych SRK.

 

COIG i Comarch rywalizowali w Olsztynie

To kolejny kontrakt COIG podpisany w ostatnich tygodniach. W przetargu ogłoszonym w sierpniu ub.r. na "zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn" spółka Wasko uzyskała kontrakt warty 19,7 mln zł brutto, z terminem wykonania w czerwcu 2028 r.

Postępowanie, jak i umowa zawarta w grudniu ub.r., obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, skonfigurowanie, zintegrowanie, wdrożenie, przetestowanie oraz uruchomienie systemu finansowo-księgowego, który pozwoli na wprowadzenie jednolitego i spójnego narzędzia do zarządzania finansami urzędu miasta Olsztyna i jednostek podległych.

Cena i termin obejmuje warte 2,7 mln zł prawo opcji, polegające na możliwości żądania przez zamawiającego wsparcia producenta  przez kolejne 2 lata na dotychczasowym poziomie. System zamówiło Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

Oprócz COIG ofertę złożyło konsorcjum Comarch Polska i Comarch SA o wartości 18,89 mln zł brutto (łącznie z opcją). Głównym kryterium wyboru była jednak nie cena (30 proc. wagi), lecz uniwersalność i elastyczność oferowanego systemu (60 proc.). W tym zakresie olsztyńskie centrum informatyczne dwukrotnie wyżej oceniło COIG niż Comarch, co pozwoliło spółce Wasko wygrać w przetargu.

Pozostałe kryteria wyboru wykonawcy stanowiły: dodatkowe godziny na wykonanie prac rozwojowych (4 proc.), zaangażowanie specjalisty d/s finansów i rachunkowości (4 proc.) i zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (2 proc.). We wszystkich kryteriach obaj oferenci uzyskali maksymalne noty.

Comarch w trakcie postępowania złożył odwołanie, zarzucając olsztyńskiemu CIUW nieprecyzyjne wyjaśnienie treści SIWZ w odpowiedzi na zapytanie, co zdaniem konsorcjum nie zapewniało uczciwej konkurencji w postępowaniu.