JavaScript, Java i .NET to najpopularniejsze języki programowania w Polsce – według danych międzynarodowej platformy Skillotron, opracowanych przez DataArt. Polacy wpisują się w światowe trendy, jednak ich preferencje różnią się od krajów Europy Wschodniej.

Najwięcej programistów używa JavaScript (42 proc.). To ponad dwa razy więcej niż Java (19 proc.). Na trzecim miejscu jest .NET (12 proc.).

Inne specjalizacje w polskim IT są znacznie mniej popularne. Około 8 proc. programistów zajmuje się Quality Assurance, 7 proc. – Scrum, a 4 proc. – PHP.

Również na świecie, w 65 krajach objętych badaniem, JavaScript jest numerem 1 (35 proc.). Za nią są .NET i Java. Polskę wyróżnia większa niż globalnie popularność JavaScript w porównaniu z pozostałymi rozwiązaniami. Może to wiązać się z jej szerokim zastosowaniem w warstwie wizualnej i komunikacyjnej aplikacji, co jest szczególnie istotne w programach przeznaczonych do obsługi przez konsumentów i użytkowników w przedsiębiorstwach.

Okazało się ponadto, że w Polsce wyraźnie mniejsze znaczenie niż w innych krajach regionu przywiązuje się do Quality Assurance, czyli działalności związanej z jakością oprogramowania (np. na Ukrainie jej udział wyniósł 14 proc., a w Bułgarii 18 proc.).