Rynek technologii rozwoju low-code na świecie wzrośnie o 20 proc. w 2023 r. – prognozuje Gartner. To podobna skala, co w 2022 r., gdy zanosi się na wzrost o 19,6 proc. Oznacza to wartość blisko 27 mld dol.

Jak uzasadniają eksperci, firmy coraz częściej korzystają z technologii niskokodowej, aby sprostać rosnącym wymaganiom szybkiego dostarczania aplikacji i automatyzacji przepływów pracy. Narzędzia low-code pozwalają zaspokoić potrzeby jednostek biznesowych zwiększonej produktywności, wydajności i sprawności.

„Wysokie koszty talentów technologicznych, rozwój pracy hybrydowej i transgranicznej przyczynią się do przyjęcia technologii niskokodowej” — uważa Jason Wong, wiceprezes w Gartnerze.

Gartner przewiduje, że do 2026 r. programiści spoza działów IT będą stanowić co najmniej 80 proc. użytkowników niskokodowych narzędzi programistycznych, w porównaniu z 60 proc. w 2021 r.

Hiperautomatyzacja sprzyja adopcji low-code

Zainteresowanie hiperautomatyzacją stale zwiększa się, ze względu na rosnące wymagania w zakresie optymalizacji operacyjnej, pogłębiającą się lukę w umiejętnościach i rosnącą presję ekonomiczną. Gartner prognozuje, że wydatki na technologie oprogramowania umożliwiające hiperautomatyzację osiągną 720 mld dol. w 2023 r.

Część tych środków pójdzie na niskokodowe technologie, w tym LCAP, iPaaS, RPA, CADP i MXDP, w celu wspierania automatyzacji procesów, integracji, analizy potrzebnej do podejmowania decyzji.

Inwestycje w technologie niskokodowe, które wspierają innowacyjność i integrację, również będą rosły, w miarę jak organizacje wdrażają, jak to określono, komponowalne przedsiębiorstwa. Wymagają one lepszego ponownego wykorzystania „packaged business capabilities” (PBC – czyli software’u i usług stworzonych wokół konkretnej funkcji biznesowej), do sprawnego tworzenia aplikacji i niestandardowych doświadczeń użytkownika dla nowych przepływów pracy i procesów.

Technologie low-code można wykorzystać do tworzenia i ponownego komponowania elementów modułowych i PBC, aby tworzyć niestandardowe aplikacje dostosowane do zmieniających się potrzeb biznesowych” — wyjaśnia Jason Wong.

Na co pójdą największe wydatki

Przewiduje się, że platformy aplikacji o niskim kodzie (LCAP) będą miały największy udział w rynku low-code, rosnąc o 25 proc. r/r, do blisko 10 mld dol. w 2023 r.

Natomiast według prognozy citizen automation development platform (CADP) wzrośnie w najszybciej, o 30,2 proc. w 2023 r.

Źródło: Gartner