Surfland Systemy Komputerowe „po wielu badaniach rynkowych oraz dogłębnych analizach” określił, że dalszy rozwój spółki będzie oparty o nowy segment bezpieczeństwa IT. W ocenie zarządu ma on duży potencjał wzrostu i poprawy wyników finansowych spółki. SSK koncentrowała się dotychczas na usługach serwisowych i integracji systemów IT. W ub.r. zaczęła oferować także audyty zgodności z RODO.

SSK zapewnia, że zbudowała kompetencje w zakresie ochrony danych. Jako najważniejsze wymienia: wdrażanie systemów kontroli dostępu do danych, przygotowywanie rozwiązań i procedur archiwizacji, tworzenie kopii zapasowych, wiedza i usługi trwałego kasowania i bezpiecznej utylizacji nośników.

Segment IT security obejmie również audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach IT, usługi doradcze w procesie wdrażania polityk bezpieczeństwa i szkolenia z ochrony firmowych danych. Ponadto SSK zbudowała własne rozwiązanie do backupu.

Prezes spółki zapewnia, że wiedza i doświadczenie wyniesione z realizowanych dotychczas audytów bezpieczeństwa i usług serwisowych pozwoliło przygotować ofertę w zakresie bezpieczeństwa informatycznego dla MŚP. Na początek zaproponowano ją dotychczasowym klientom.

Surfland Systemy Komputerowe działa od 1998 r. W lipcu 2017 r. w akcjonariacie spółki pojawił się nowy inwestor finansowy – ABS Investment. W 2018 r. SSK zmienił siedzibę i przeprowadził migrację swoich zasobów do Data Techno Parku we Wrocławiu (będącej w restrukturyzacji spółki zależnej Cube.ITG) i funkcjonującego przy nim itQ Data Center.

 

SSK zmniejszył straty

Surfland zmienia strategię po kolejnym roku zakończonym stratą, choć dołek w 2018 r. nie był tak głęboki jak w 2017 r.

W 2018 r. SSK wypracował 3,322 mln zł przychodów (-2 proc. r/r) i 66 tys. zł zysku EBIDTA. Strata netto wyniosła -382,5 tys. zł wobec -646,2 tys. zł w 2017 r.

W IV kw. ub.r. spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 772 tys. zł (-13 proc.) oraz zysk EBITDA na poziomie 32 tys. zł. Strata na sprzedaży zmniejszyła się o połowę, do -65,3 tys. zł. Strata netto sięgnęła -91,8 tys. zł wobec -124,3 tys. zł rok wcześniej.

Za cały rok 2018 oraz IV kw. także wynik operacyjny był na minusie.

Prognoza na ub.r. zakładała osiągnięcie 3,3 – 3,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i 60-85 tys. zł zysku EBITDA.