Surfland Systemy Komputerowe podpisał list intencyjny, który rozpoczyna proces negocjacji z warszawską firmą VR Factory Sławomir Matul – poinformowała spółka.

VR Factory działa od 4 lat. Specjalizuje się w tworzeniu aplikacji biznesowych i gier w VR i AR. Zamierza zmienić formę organizacyjną prowadzonej działalności, poprzez wniesienie jej do spółki z o.o. VRScreens, wraz z autorskimi prawami majątkowymi do gier i aplikacji marketingowych VR, prawami do stron i domen internetowych oraz pozostałymi składnikami majątkowymi.
 
Rozmowy dotyczą przejęcia VRScreens przez Surfland. W zamian udziałowcy VRScreens obejmą akcje SSK.

Połączenie nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany udziałów VRScreens na akcje Surflandu. Zgodę na przejęcie muszą wyrazić akcjonariusze i wspólnicy spółek.

Powstanie nowy podmiot, który, jak liczy Surfland, będzie miał mocną pozycję w branży producentów gier oraz aplikacji marketingowych VR. Zarząd dostrzega także korzyści z synergii.

Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence obu firm oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków transakcji. Strony zakładają, że warunki te zostaną uzgodnione do 31 lipca br.

Decyzja o dążeniu do połączenia SSK z innym podmiotem zapadła w lutym br., w efekcie przeglądu opcji strategicznych. Takie rozwiązanie ma zapewnić wzrost w dalszej perspektywie. Przygotowując się do zmiany uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego o 800 tys. zł.

„Po wielu latach działalności jako integrator systemów informatycznych i firma świadcząca usługi opieki serwisowej oraz outsourcingu usług IT, spółka staje przed szansą szybkiego wzrostu poprzez wejście na dynamicznie rozwijający się i ceniony przez inwestorów rynek gier i aplikacji wykorzystujących technologię Virtual Reality. Rynkowe wyceny spółek gamingowych notowanych na głównym parkiecie, jak i na rynku NewConnect w pełni te oczekiwania potwierdzają” – komentuje Bogusław Bartoń, prezes Surfland Systemy Komputerowe.

 

Spadki w I kw. br. "Wyniki pokazują słuszność decyzji"

W I kw. br. integrator wypracował 761,4 tys. zł przychodów, co oznacza spadek wobec analogicznego okresu ub.r. (830,8 tys. zł). Wzrosły natomiast koszty działalności operacyjnej. W efekcie spółka miała stratę na sprzedaży oraz stratę netto 90,9 tys. zł. Rok wcześniej był zysk (20,7 tys. zł). Surfland w minionym kwartale realizował m.in. wdrożenia serwerów, przygotowywał dostawę systemu wideokonferencyjnego. W ub.r. postawił na rozwój działki bezpieczeństwa IT.

"Wyniki finansowe pierwszego kwartału roku w pełni potwierdzają w mojej ocenie słuszność podjętych w ostatnim czasie decyzji strategicznych dotyczących dalszego rozwoju spółki" – przekonywał w liście do akcjonariuszy prezes SSK.

"Zmieniające się niekorzystnie w ostatnich kilkunastu miesiącach uwarunkowania rynkowe w naszej branży ograniczyły bowiem w istotny sposób możliwość zwiększenia rentowności dotychczas prowadzonej przez nasz zespół w obecnej formie i strukturze organizacyjnej" – stwierdził.

Surfland Systemy Komputerowe działa od 1998 r.