Prognozowane wydatki na aplikacje dla biznesu w Polsce – ERP (FMS, EAM, HCM, manufacturing) oraz SCM – mają zwiększać się średnio o 13 proc. co roku w latach 2021 do 2025 r., ze 179 mln dol. do 291 mln dol. – według danych prezentowanych przez Infor. Te rozwiązania wskazano jako obszary wzrostu w najbliższych latach.

Klienci będą ciągnąć do chmury

W Polsce korzystanie z systemów w chmurze szybko zyskuje przewagę nad tradycyjnym modelem. Prognozowana stopa wzrostu rozwiązań SaaS do 2025 r. wyniesie średnio +17,6 proc. rocznie, a on premise +2,3 proc. – wynika z danych. Za kilka lat wydatki na aplikacje chmurowe będą już niewiele niższe niż na lokalne.

Polska ważnym elementem

Jak zapowiedziano, do 2023 r. region CEE ma być kluczowy w strategii wzrostu Inforu, a Polska będzie zyskiwać na znaczeniu.

„Staramy się wprowadzić Polskę jako ważny element naszej strategii” – zapowiedział Mariusz Siwek, Regional Channel Director w Polsce, krajach bałtyckich i na Ukrainie, podczas spotkania z dziennikarzami.

Korporacja zakłada wzrost przychodów z SaaS w Polsce o 40 proc. co roku w ciągu najbliższych lat.

Są także jednak wyzwania. „Widzimy trudności w wykorzystaniu danych operacyjnie, który poprawiłby działalność firm” – zauważa dyrektor.

Jak poinformowano, w Polsce ok. 400 przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań Inforu (głównie produkcja, przemysł spożywczy, infrastruktura). Globalnie dostawca ma 65 tys. klientów.

W kraju powstaje zespół sprzedaży bezpośredniej

„Kluczową zmianą jest tworzenie zespołu sprzedaży bezpośredniej” – poinformował Mariusz Siwek. To zespół specjalistów skoncentrowanych na konkretnych branżach, którzy będą pomagać w tworzeniu dużych projektów.

„Tu widzimy uzupełnienie między kanałem partnerskim i bezpośrednim” – twierdzi dyrektor. Głównym partnerem Infora jest AWS. „Otwieramy się na sojusze z dużymi firmami doradczymi” – zapowiada dyrektor.

Ponadto w centrum Infor we Wrocławiu planowane jest zatrudnienie 100 nowych pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy (obecnie jest 370). Ośrodek ruszył 5 lat temu, na początku zespół liczył ok. 200 osób.

Pandemia zmodyfikowała strategie przedsiębiorstw

Jak zauważa Artur Sawicki, szef centrum Inforu we Wrocławiu, pandemia zmodyfikowała strategie firm. Obecnie chcą one rosnąć w regionie CEE i Polsce.

„Tu jest duża efektywność, a koszty są rozsądne” – twierdzi dyrektor.

Jak zauważa, wskutek Covid-19 jest obecnie dużo niepewności związanych z usługami offshore w Indiach i Azji, a Polska według niego wykorzystuję tę szansę.