Przychody ze sprzedaży netto Huawei Polska w 2020 r. wyniosły 2,94 mld zł i spadły o 19,4 proc. wobec 2019 r. Te procenty oznaczają sprzedaż niższą o ponad 700 mln zł.

„Wynikało to przede wszystkim ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży telefonów komórkowych spowodowanego
niezależnymi od spółki zewnętrznymi czynnikami politycznymi oraz pandemią Covid-19″
– wyjaśnia zarząd w sprawozdaniu finansowym. „Czynniki polityczne” to tutaj zapewne amerykańskie restrykcje i naciski (np. w kwestii 5G) który silnie uderzyły w biznes całej głobalnej korporacji.

Większość obrotów Huawei w Polsce w 2020 r. – ok. 75 proc. – wygenerował sprzęt (ok. 2,2 mld zł), a resztę głównie usługi.

Ograniczenie kosztów, wyższy zysk

Jak podkreślono, koszty operacyjne Huawei Polska zmniejszyły się bardziej niż przychody, tj. o 20,5 proc., co zwiększyło zysk operacyjny o 14,5 proc. r/r. Wzrósł zysk brutto na sprzedaży i marża – do 10,9 proc.

Korzystne różnice kursowe przyczyniły się natomiast do wzrostu zysku brutto przed opodatkowaniem o 22,4 proc. (142,2 mln zł) – informuje spółka.

Zysk netto Huawei Polska za rok 2020 wyniósł ostatecznie 114,4 mln zł i był wyższy tylko o 1,8 proc. niż w 2019 r., głównie z uwagi na wyższą wartość podatku dochodowego.

27,8 mln zł podatku

Za 2020 r. Huawei Polska zapłaciło 27,76 mln zł podatku dochodowego wobec 3,78 mln zł za 2019 r.

Wybrane dane finansowe Huawei Polska (tys. zł)

20202019Różnica
Przychód ze sprzedaży2 935 1593 639 562-19,4%
Marża brutto na sprzedaży10,9%8,4%+2,5pp
Zysk operacyjny137 959120 49314,5%
Zysk netto114 389112 3871,8%
Źródło: Huawei Polska, sprawozdanie finansowe

Niższa suma aktywów

Suma aktywów na dzień bilansowy 2020 roku zmniejszyła się o 37,7 proc. rok do roku. Tutaj jako główny powód wskazano spadek stanu środków pieniężnych, wynikający ze zmniejszenia zobowiązań handlowych.

Jakie plany Huawei w Polsce
„Przewidywany rozwój jednostki to przede wszystkim koncentracja na rozwoju organicznym i generowanie stabilnego wzrostu poziomu przychodów w oparciu o kluczowych klientów spółki” – stwierdza zarząd Huawei Polska.

Spółka informuje również, że w 2020 r. kontynuowała działaność zlokalizowanego w Warszawie Centrum Badań i
Rozwoju.

„Sytuacja finansowa jest stabilna”

Huawei zapewnia, że nie ma problemów finansowych.

„Aktualna sytuacja finansowa spółki jest stabilna i oparta na przychodach od największych krajowych operatorów telefonii mobilnej. Przewidywana sytuacja finansowa powinna charakteryzować się stabilnością w najbliższym okresie” – zapewnia zarząd.

Zarząd: nasze dostawy były terminowe

Jak zaznaczono w sprawozdaniu, epidemia miała częściowo wpływ na działalność Huawei w Polsce w 2020 r., m.in. poprzez zwiększone koszty frachtu międzynarodowego (o ok. 10 proc.) i częściowy spadek przychodów ze sprzedaży.

Jak zapewniono, dzięki podjętym na czas odpowiednim działaniom produkty spółki były dostarczane klientom terminowo.