Huawei po serii spadkowych kwartałów wreszcie zastopował drenaż wyników sprzedażowych. W II kw. 2022 r. osiagnął w przeliczeniu ok. 25,5 mld dol. przychodów. To o 1,4 proc. (licząc w juanach) więcej niż przed rokiem. Niewielki plus, ale zawsze. Poprzednio przez 2 lata przychody koncernu szły w dół w dwucyfrowej skali (w I kw. 2022 r.: -14 proc. r/r).

W całym pierwszym półroczu 2022 przychody Huawei zmniejszyły się o 5,9 proc. r/r. W USD wyniosły 45 mld dol. Marża zysku netto wyniosła 5 proc., co oznacza profit na poziomie 2,25 mld dol. Spadek wobec I poł. 2021 r. jest jednak ponad 50-procentowy (w chińskiej walucie).

Zyski koncernu ucierpiały m.in. wskutek lockdownów w Chinach, problemów w łańcuchu dostaw, jak też pogarszającej się globalnie koniunktury. Zmniejszyły je także wydatki na inwestycje. Huawei zapowiedział m.in. w br. zwiększenie nakładów na segment związany z autami o 500 mln dol. wobec ub.r.

Ponownie mocno został dotknięty negatywnymi zjawiskami na rynku i sankcjami biznes urządzeń Huawei, natomiast działalność w zakresie infrastruktury teleinformatycznej utrzymywała stały wzrost — poinformował Ken Hu, rotacyjny prezes Huawei.

Jeśli chodzi o trzy główne grupy biznesowe Huawei, to w I poł. 2022 r. największe przychody osiągnięto na infrastrukturze telekomunikacyjnej (Carrier BG), gdzie obroty były wyższe o 4 proc. r/r i wyniosły 21,3 mld dol.

Biznes urządzeń (Device BG) odnotował natomiast spadek o 25 proc. r/r, do 15,13 mld dol.

Największy wzrost w I poł. 2022 r. pokazała grupa rozwiązań dla przedsiębiorstw Huawei (Enterprise BG), zwiększając przychody o 28 proc. r/r, do 8,17 mld dol.

„Wykorzystamy trendy w cyfryzacji i dekarbonizacji, aby nadal tworzyć wartość dla naszych klientów i partnerów” – zapowiada rotacyjny szef koncernu.