Kontrakt zawarty 28 grudnia br. sfinalizował postępowanie na „zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Zintegrowanej Platformy Analitycznej klasy Business Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury”, ogłoszone w maju br. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wybranym wykonawcą został Comarch, z którym BFG podpisał umowę o maksymalnej wartości 14,536 mln zł.

Oferty w przetargu złożyło pięciu wykonawców. Otwarto je w lipcu 2021 r., a na wybór trzeba było czekać do listopada br.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego (gwarantowanego) BFG zamierzał przeznaczyć dokładnie 7 678 283,41 zł brutto. Jednak sumy w ofertach okazały się wyższe.

Oto zestawienie ofert

Zgodnie z umową z BFG Comarch wyposaży Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zintegrowaną platformę analityczną klasy Business Intelligence, która będzie pełniła rolę centralnego ośrodka przetwarzania danych w instytucji.

Umowa zakłada implementację systemu w ciągu 48 miesięcy od daty zawarcia kontaktu. Comarch odpowiada za wdrożenie, ale także utrzymanie oraz dalszy rozwój platformy.

Celem projektu jest budowa zaawansowanego systemu analityczno-raportowego, który zwiększy efektywność i elastyczność analizy danych. To wszystko dzięki między innymi: centralizacji i integracji danych otrzymywanych z różnych źródeł, automatyzacji procesów, optymalizacji architektury IT oraz wprowadzeniu standardów i narzędzi do wymiany danych wewnątrz  instytucji.

Analiza danych z ok. 600 podmiotów

Zbudowany system dostarczy BFK narzędzia do analizy danych oraz budowania i generowania raportów. Dane będą pochodzić będą od ok. 600 podmiotów finansowych (w tym banków komercyjnych, banków spółdzielczych, kas, firm inwestycyjnych).

Głównym zadaniem platformy będzie zapewnienie w odpowiednim czasie wysokiej jakości danych, na podstawie których podejmowane będą decyzje zarządcze.