Liczba umów dotyczących generatywnej sztucznej inteligencji wrosła z 7 proc. w I poł. 2023 r. do 38 proc. kontraktów AI w drugiej połowie roku – wynika z bazy danych Enterprise AI Contracts firmy Omdia.

Liczba umów określonych w bazie jako tych dla GenAI wzrosła z tylko jednej w 2022 r. do 96 (23 proc. umów) w 2023 r.

Tendencja ta sugeruje, że przedsiębiorstwa wdrażają generatywną AI i że szybko rośnie jej udział w rynku sztucznej inteligencji. Jednak kontrakty sugerują również, że niektóre firmy znajdują się w fazie eksploracji GenAI. Zawierają informacje, które vendorzy i użytkownicy końcowi chcą ujawniać swoim inwestorom, klientom i konkurentom.

Vendorzy chętnie prezentują sprzedaż nowych produktów generatywnej AI. Z kolei użytkownicy chcą wykazać się kompetencjami we wdrażaniu nowych technologii i zaprezentować się jako liderzy rewolucji GenAI. Część z ogłoszonych informacji, szczególnie tych związanych z umowami dostawców chmurowych (jak Google, AWS), wskazuje na obszary, w których GenAI może zostać wdrożone.

Szukanie korzyści albo marnowanie zasobów

Niektóre przedsiębiorstwa celują w generatywną AI, aby zobaczyć, gdzie technologia przynosi największe korzyści” – uważa Neil Dunay, główny specjalista ds. prognoz w Omdia. „Alternatywnie może to sygnalizować marnowanie zasobów inwestycyjnych, jeśli firmy nie dostosują się odpowiednio do przypadków użycia GenAI, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom”.

Jakie branże inwestują w generatywną AI

Dane dotyczące kontraktów pozwalają określić, które sektory są najbardziej zainteresowane GenAI. Co nie zaskakuje, numerem 1 jest branża IT – ponad połowa ogłoszonych kontraktów w sektorze IT wspomina o generatywnej sztucznej inteligencji. Ponadprzeciętne zainteresowanie pokazują ponadto: opieka zdrowotna, usługi biznesowe, media i rozrywka, handel detaliczny i usługi finansowe.

Po co firmom nowa technologia

Najczęstszym przypadkiem użycia GenAI wg umów są wirtualni asystenci, a drugim w kolejności automatyzacja procesów. Inne zastosowania w firmach obejmują analizę wideo i statystyk sportowych (zaangażowanie fanów), automatyczne generowanie raportów i marketing doświadczeń cyfrowych (spersonalizowany).


Baza danych umów Enterprise AI firmy Omdia obejmuje co kwartał około 100 umów i powiązanych ogłoszeń dostawców. Obecnie zawiera ponad 1700 rekordów.