Sfinalizowano kolejne postępowanie obejmujące system dozoru elektronicznego, który pilnuje skazanych przebywających poza więzieniami.

Przedmiotem zamówienia jest usługa eksploatacji i rozwoju systemu. W styczniu br. unieważniono postępowanie w tym temacie, gdyż jedyna oferta, jaką złożyło konsorcjum Enigma Systemy Ochrony Informacji i ITM Poland z Zielonej Góry (na sumę 231,4 mln zł), znacznie przewyższała kwotę, którą Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło na ten cel (175,3 mln zł).

W kwietniu br. przeprowadzono kolejne postępowanie. Tym razem resort podniósł budżet na realizację zamówienia dokładnie do 197 303 282,91 zł (197,3 mln zł). Konsorcjum Enigmy i ITM natomiast niemal idealnie wpisało się w tę kwotę, składając ofertę wartą 197 298 642,00 zł. Także w tym przetargu nie było konkurentów.

Konsorcjum zostało wybrane wykonawcą, a na początku czerwca br. zawarło umowę z resortem.

Serwerownia, komputery, paski dozoru, software, serwis…

Zamówienie obejmuje cały szereg świadczeń, m.in. dostawę infrastruktury, jak wyposażenie serwerowni, środowiska backupu, stacji roboczych, komputerów, monitorów, najem urządzeń monitorujących i diagnostycznych (potrzebne będzie m.in. ponad 90 tys. pasków, 12 tys. stacjonarnych rejestratorów, 500 rejestratorów przenośnych, 12 tys. nadajników, 500 nadajników z lokalizacją GPS).

Kontrakt przewiduje również m.in. rozbudowę aplikacji SDE24 i inne modyfikacje, świadczenia dotyczące eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego, w tym utrzymania aplikacji SDE24, serwis urządzeń in.

Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem prawa opcji nie przekroczy ok. 197,3 mln zł brutto. Nie licząc opcji jest to ok. 196,1 mln zł.

Za realizację etapu technicznego przewidziano wynagrodzenie ok. 39,5 mln zł brutto oraz po ok. 3,3 mln zł za każdy miesiąc świadczenia usług objętych etapem przejściowym i eksploatacji.

Umowa na 4,5 roku

W zakresie zamówienia podstawowego umowa została zawarta na 53 miesiące (ok. 4,5 roku).

System dozoru elektronicznego zbudowało konsorcjum pod kierownictwem Compa (do którego należy obecnie Enigma Systemy Ochrony Informacji) w 2009 r. za ponad 225 mln zł.

To już czwarta edycja projektu stanowiąca kontynuację i rozszerzenie obecnie realizowanej edycji SDE. W 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło umowę na eksploatację i rozwój SDE, wartą ponad 96 mln zł, z konsorcjum Enigmy EBS, Impel Monitoring i ITM Poland.

Do 10 tys. skazanych w e-kajdankach

System Dozoru Elektronicznego (SDE) to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu urządzeń monitorujących. W czasie odbywania kary skazany ma obowiązek przebywania w określonych miejscach o ustalonym harmonogramie wskazanych przez sąd.

O możliwość odbywania kary w systemie SDE mogą ubiegać się skazani z wyrokami pozbawienia wolności do 18 miesięcy.

W ramach podpisanej umowy system będzie umożliwiał jednoczesny monitoring do 10 tys. skazanych.