Można spodziewać się zwiększenia nakładów na digitalizację w działach prawnych firm – wynika z badania Deloitte. Otóż większość (62 proc.) ankietowanych szefów takich jednostek oczekuje inwestycji w narzędzia cyfrowe wspierające procesy prawne.

Firmy najczęściej decydują się na rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i automatyzację procesów biznesowych (RPA).

Zmienia się też podejście do zarządzania cyklem życia umowy (CLM) – 89 proc. planuje go zoptymalizować i ulepszyć.

Cyberbezpieczeństwo wpisane w strategię

Szefowie działów prawnych zapytani o wyzwania, wśród pięciu największych wymienili cyberbezpieczeństwo (42 proc.).

Idąc dalej, dyrektorzy uważają, że strategia ich działów będzie bardziej ukierunkowana na podejście traktujące priorytetowo m.in. bezpieczeństwo cyfrowe (38 proc. wskazań). Ochrona cyfrowa znalazła się w top 3 strategicznych priorytetów, obok polityki powrotu do pracy i zapewnienia zgodności z regulacjami.

Analizując krótko i długoterminową strategię działy prawne powinny m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy dysponują technologią, aby świadczyć swoje usługi odpowiednim poziomie, a także czy wypracowano procesy współpracy w środowisku wirtualnym.

Dane pochodzą z raportu Deloitte „Resilient leadership: Chief legal officers and COVID-19”. Badanie przeprowadzono w lipcu i sierpniu ub.r.