Blockchain, uczenie maszynowe, robotyka, sztuczna inteligencja i technologie bezprzewodowe będą, zdaniem Dimension Data, kształtować cyfrowy biznes w 2018 roku. Szczególny potencjał zastosowań autorzy analizy „Najważniejsze trendy IT w 2018 roku” przypisują technologii blockchain. Za pomocą różnych aplikacji będzie ona wpływać na funkcjonowanie finansów, biznesu, będzie oddziaływać na życie społeczne.

Blockchain będzie zyskiwał na znaczeniu. W sektorze finansowym rynki kapitałowe zarówno w USA, jak i w Europie w coraz większym zakresie przechodzą na platformy Blockchain. Podobną aktywność wykazują bardziej konserwatywne rynki, takie jak Japonia. Biorąc pod uwagę, jak bardzo zachowawcza i regulowana jest branża finansowa, nowy trend musi skłaniać do zastanowienia” – zauważa Ettienne Reinecke, Chief Technology Officer w Dimension Data. Jednym z przykładów zastosowania technologii rozproszonego rejestru jest kryptowaluta Bitcoin.

W przyszłym roku ma nastąpić ściślejsze połączenie technologii blockchain i internetu rzeczy. „W  IoT generowane są miliony małych transakcji, które są gromadzone przez rozproszone zbiory czujników. Uruchamianie tego rodzaju systemów przy użyciu scentralizowanego modelu transakcyjnego jest niepraktyczne – będą one zbyt wolne, drogie i zamknięte. Aby osiągnąć realne korzyści z technologii IoT, powinniśmy operować nią w czasie rzeczywistym” – oceniają eksperci Dimension Data. Ich zdaniem, w ciągu następnych dwunastu miesięcy pojawi się wiele aplikacji opartych na blockchain i IoT w obszarze cyberbezpieczeństwa internetu rzeczy.

Kolejnym ważnym trendem będzie boom na nowe technologie bezprzewodowe. Umożliwią one wprowadzanie IoT i przybliżą realizację idei wszechobecnej komunikacji. Nowe rozwiązania będą się opierać na wykorzystaniu technologii 5G, gigabitowego WiFi, nowych funkcji kontrolnych, wirtualnych beaconów i energooszczędnej, długodystansowej komunikacji radiowej.

Dimension Data zapowiada też „cyfrowy powrót” ze strony firm o ustalonej pozycji rynkowej, które przeprowadziły cyfrową transformację biznesu, zmodernizowały swoje architektury i osiągnęły wysoki poziom automatyzacji procesów. W 2018 roku będą one miały szansę odzyskać swoje udziały rynkowe. „Wiele cyfrowo przekształconych firm z długim stażem na rynku zacznie na powrót odnosić sukcesy, ponieważ cieszą się większym zaufaniem, mają ustaloną bazę klientów i zasoby, które mogą przetrwać próbę czasu” – przewiduje Ettienne Reinecke. Będzie to możliwe również dlatego, że w niektórych branżach rośnie liczba powstałych w chmurze start-upów, które borykają się z problemami biznesowymi.