Od 2015 r. Axis jest częścią grupy Canona. Zmiana następuje na całym świecie, za wyjątkiem Japonii. W regionie EMEA obowiązuje od 1 września br. Grupa liczy na zwiększenie efektu synergii i wzmocnienie na regionalnych rynkach. Mają na tym skorzystać partnerzy i klienci Canona, uzyskując dostęp do portfolio Axisa. Ze swej strony Canon deklaruje, że nie zmieni się jego wsparcie dla partnerów i klientów.

Canon przejął Axis Communications w kwietniu 2015 r. za 2,8 mld dol.