Aż 71 proc. badanych administratorów IT twierdzi, że ich organizacje podejmują działania w celu zabezpieczania danych. Mimo to awarie, wycieki danych i nadużycia licencji są zjawiskiem powszechnym, szczególnie w sektorze publicznym – wynika z badań przeprowadzonych przez Axence.

Mianowicie 85 proc. ankietowanych doświadczyło istotnej awarii sprzętowej, 39 proc. było świadkami wykorzystywania oprogramowania bez ważnych licencji, a w 24 proc. przypadków miał miejsce wyciek danych z organizacji. Ponadto 30 proc. badanych odczuwa brak zrozumienia potrzeb technologii informatycznych. W badaniu „Władcy Sieci – Wyzwania zarządzania bezpieczeństwa IT w polskich organizacjach” pytano blisko 500 administratorów IT pracujących w organizacjach publicznych i prywatnych.

Grzegorz Oleksy, prezes Axence, komentuje dla PAP, że zarówno w jednostkach publicznych jak i przedsiębiorstwach jest duża potrzeba edukacji pracowników. Według niego jedna firma nie jest w stanie zapewnić kompleksowego systemu zabezpieczającego, dlatego ważna jest współpraca pomiędzy dostawcami. Dodał, że podmioty projektujące systemy zabezpieczające powinny tworzyć rozwiązania przejrzyste dla użytkowników.

Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi w ministerstwie cyfryzacji twierdzi, że informatyk powinien być partnerem biznesowym w tworzeniu projektów, bo jednym z filarów RODO jest obowiązek uwzględniania ochrony prywatności już na etapie projektowania. "Informatyk powinien być zapraszany jako partner do rozmów w biznesie na temat kształtu rozwiązania jakie projektujemy w firmie” – uważa dyrektor.