Główne zadania nowego dyrektora to zarządzanie cyklem rozwoju oprogramowania nVision, usprawnienie procesu jego tworzenia oraz wdrażanie nowych technologii w firmie.

Paweł Żelawski jest w Axence od września 2015 r. Dotychczas zajmował stanowisko Software Development Managera. Z branżą IT jest związany od niemal 10 lat, ma doświadczenie w zakresie zarządzania procesem produkcji, zespołem i ryzykiem. W latach 2013 – 2015 pracował SoInteractive, ostatnio jako Project Manager, a wcześniej w firmie w AB w Krakowie (od 2006 r.), jako Key Account Manager.

Paweł Żelawski jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie na kierunku Technologie Informatyczne i Ekonometria. 

W ciągu roku zespół  Axence powiększył się o 6 nowych specjalistów i menedżerów.