Tematyka roadshow powinna zainteresować m.in. dyrektorów IT, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, administratorów sieci i systemów informatycznych, inżynierów wsparcia technicznego.

Wśród poruszanych tematów będą najczęstsze zagrożenia, ataki, podatności i luki bezpieczeństwa IT, sposoby prewencji i walki z zagrożeniami w sieciach IP, zintegrowane zarządzanie IT w organizacji, optymalizacja kosztów w dziale IT.

Więcej informacji na http://axence.net/szkolenia-2016/.