Biegły rewident KPMG Audyt prowadzi badanie sprawozdania finansowego S4E za 2021 r. Analizuje przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez spółkę i producenta pod kątem prawidłowości ich rozpoznania w badanym okresie – informuje VAD z grupy Also.

Jaka jest opinia audytora

„Według audytora przychody oraz marża z usług świadczonych we współudziale producenta powinny być rozliczane w okresie świadczenia usługi, a nie tak jak dotychczas w okresie wystawienia faktury. Zmiana sposobu prezentacji przychodów oraz marży może negatywnie wpłynąć na poziom prezentowanych przychodów oraz na wynik finansowy spółki za 2021 r.” – komunikuje zarząd S4E.

Obecnie trudno jest określić wpływ tej zmiany na wynik finansowy spółki za 2021 r., ale zarząd zastrzega, że zmiana może być istotna.

Po 3 kwartałach 2021 r. S4E miał 124,2 mln zł przychodów (+86 proc. r/r) oraz blisko 0,5 mln zł zysku netto (rok wcześniej była strata).

Raport finansowy przesunięty

Przeciągające się prace nad badaniem sprawozdania finansowego za 2021 r. spowodowały, że S4E nie opublikuje raportu rocznego w zapowiadanym terminie, tj. do 21 marca 2022 r.

Dotąd audytor nie miał zastrzeżeń

Zarząd informuje, że KPMG Audyt bada sprawozdania finansowe S4E od 2018 r. i nigdy nie miał zastrzeżeń co do prawidłowości ujęcia przychodów, a spółka przez ten okres nie zmieniała polityki rachunkowości.