Asseco przejmuje ComCERT, spółkę specjalizującą się w konsultingu z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Zajmuje się m.in. analizą podatności, monitorowaniem i wykrywaniem zagrożeń, wsparciem w razie ataku i analizą bezpieczeństwa po incydencie. Pakiet usług CERT (Computer Emergency Response Team) oferuje jako pierwsza firma w Polsce, niezwiązana z operatorem telekomunikacyjnym. Działa od 2012 r.

Asseco przejmuje ponad 69 proc. udziałów w ComCERT. Podpisano też warunkową umowę nabycia pozostałych papierów.  Wartość kontraktu to w sumie 5 mln zł. Dzięki zakupowi poszerzy kompetencje w zakresie doradztwa obejmującego bezpieczeństwo cyfrowe. Zamierza umocnić się na tym rynku. Jak informuje wiceprezes Asseco Poland, Andrzej Dopierała, zwiększone zapotrzebowanie na bezpieczeństwo spółka obserwuje nie tylko w kraju, ale przede wszystkim w Afryce. W 2018 r. wypracowało w tym obszarze ponad 80 mln zł przychodów (na 9,33 mld zł globalnie całej grupy).