VMware zwiększa aktywność w segmencie bezpieczeństwa cyfrowego. Ogłosił przejęcie Octarine, start-upu, który specjalizuje się w ochronie aplikacji kubernetes. Jego rozwiązania zostaną włączone do platformy przejętej w ub.r. za 2,1 mld dol. firmy Carbon Black. Dzięki integracji klienci mają uzyskać pełną widoczność środowisk cloud-native.

Dostawca rozwiązań do wirtualizacji oznajmił również powołanie Sojuszu SOC Nowej Generacji. Obejmuje on integrację Splunk, IBM Security, Google Cloud's Chronicle, Exabeam i Sumo Logic z VMware Carbon Black Cloud. Ma zapewnić zespołom Security Operations Center większe możliwości zapobiegania, wykrywania i reagowania na zagrożenia dzięki ujednoliconym systemom SIEM, a także wykorzystaniu narzędzi do automatyzacji i koordynacji, które łączą się z funkcjami XDR.