Alstom, Ericsson, NetWorkS! oraz Instytut Kolejnictwa podpisali list intencyjny w sprawie wdrożenia i testowania łączności FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) na polskim rynku.

FRMCS to standard komunikacji oparty na 5G, który ma zastąpić obecnie używany na kolei system GSM-R. Został zaprojektowany przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC). Jego głównym celem jest zwiększenie przepustowości sieci kolejowych i optymalizacja kosztów.

W ramach współpracy sygnatariusze listu opracują wspólne projekty badawczo-rozwojowe, przeprowadzą weryfikację wymagań i rozwiązań w warunkach panujących na kolei, stworzą i rozwiną modele szkoleniowe i certyfikacje systemu FRMCS.

Alstom dostarczy podsystem sterowania dla pojazdów, Ericsson – rozwiązanie radiowej sieci telekomunikacyjnej na potrzeby pilotażu FRMCS, a NetWorkS! zapewni kompetencje w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych dla transportu kolejowego oraz budowy i utrzymania sieci testowej FRMCS. Firma to joint venture polskich spółek T-Mobile i Orange, specjalizuje się w planowaniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych i ich infrastruktury. Jest największym w Polsce dostawcą rozwiązań RAN (radiowych sieci dostępowych)

Natomiast Instytut Kolejnictwa dostarczy infrastrukturę do testowania FRMCS. Jest to ośrodek prowadzący działalność naukową i badawczo-rozwojową w dziedzinie transportu kolejowego.

5 lat projektu GSM-R

Warto przypomnieć, że w 2018 r. uruchomiono wartą 2,8 mld zł inwestycję budowy systemu zarządzania ruchem na kolei, opartego na technologii GMS (ERTMS – European Rail Traffic Management System/GMS-R). Trwa spór wykonawcy z zamawiającym. W tym roku PKP naliczyło wykonawcy kary, zarzuca mu nieterminową realizację.