IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2021-09-15 16:07

Ericsson powiększy polski ośrodek B&R

Zespół w jeden rok zostanie rozbudowany o 350 osób – zapowiada firma. W Polsce będą powstawać rozwiązania już nie tylko dla sieci 5G, ale też 6G.

5G Ericsson