Zarząd Actionu poinformował, iż w grudniu 2021 r. obroty grupy wyniosły 236 mln zł – w oparciu o wstępne, szacunkowe dane. Jest to kwota o 6 proc. większa niż w grudniu 2020 r. (222 mln zł).

Marża w grudniu 2021 r. wyniosła szacunkowo 7,7 proc., to jest tyle co w listopadzie ub.r., a w październiku ub.r. było ok. 7,8 proc.

Rok temu, w grudniu 2020 r., marża sięgnęła ok. 6,3 proc.

Blisko 710 mln zł za cały kwartał

Podsumowanie wstępnych, szacunkowych danych o obrotach grupy za październik, listopad i grudzień 2020 r., daje 709 mln zł skonsolidowanego obrotu za IV kw. 2021 r.

Jeśli wstępne wyliczenia potwierdzą się, oznaczałoby to, że w IV kw. 2021 r. sprzedaż Actionu była wyższa o ok. 9 proc. niż w IV kw. 2020 r. (649,4 mln zł).

Grupa Action w III kw. 2021 r. osiągnęła 541,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (+16,5 proc. r/r). Natomiast za 3 kwartały 2021 r. odnotowała 1,6 mld zł obrotów.

Tym samym sprzedaż grupy z Zamienia za cały 2021 r. wydaje się bliska prognozy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, który w grudniu ub.r. przewidywał skonsolidowane przychody Actionu na poziomie 2,33 mld zł.