Action przejmie spółki zależne Actina, Sferis, Retailworld oraz Gram.pl. Uchwały w sprawie połączenia przegłosowało 6 września nadzwyczajne walne zgromadzenie Actionu oraz zgromadzenia wspólników każdej ze spółek.

Połączenie następuje przez przeniesienie całego majątku wspomnianych spółek na Action, który w każdej z nich bezpośrednio lub pośrednio kontroluje 100 proc. udziałów.

O zamiarze połączenia poinformowano na początku lipca br. Zarząd Actionu przekonuje, że fuzja oznacza dla spółki i grupy szereg korzyści. Doprowadzi m.in. do ograniczenia kosztów (m.in. zarządów, magazynowania, dystrybucji produktów), zwiększenia marży i poszerzenia kręgu odbiorców Action S.A. Uporządkowana struktura powinna działać sprawniej, m.in. dzięki uproszczeniu zarządzania grupą i ułatwieniu kontroli. Korzyści mają przynieść efekty synergii.