1 marca biuro polskiego oddziału Acera przeprowadzi się do nowej siedziby na warszawskim Mokotowie. Oto nowy adres:
Acer Computer
ul. Domaniewska 41 (budynek 'Saturn’, IX piętro)
02-672 Warszawa
tel. (0-22) 606-25-90
faks (0-22) 606-25-91

Adresy strony internetowej (www.acer.com.pl) i poczty elektronicznej pracowników biura nie zmienią się.