Resort finansów potrzebuje nowych Office’ów. Zamawia 15 tys. licencji Office 365 EntE1 User w modelu subskrypcyjnym wraz z 12-miesięczną gwarancją producenta. Dopuszczono też licencje równoważne.

Na realizację zamówienia centrum informatyki resortu zamierza przeznaczyć 7,7 mln zł brutto, czyli nieco ponad 500 zł za 1 licencję. Zgłosiło się 7 wykonawców. Wśród nich jedynie jeden przekroczył określoną przez CIRF kwotę. Ofertę z najniższą ceną (5,17 mln zł) złożyła katowicka spółka MSCloud.

Kryteria wyboru to cena (60) i termin dostawy (40). Maksymalną ilość punktów można uzyskać za dostawę w ciągu 5 dni roboczych.

Wymagana 12-miesięczna gwarancja obejmuje aktualizacje, w szczególności dostarczanie nowych wersji oprogramowania i wersji podwyższonych, wydań uzupełniających i poprawek bez dodatkowych opłat licencyjnych.

W przypadku trudności z instalacją aktualizacji, wykonawca musi zapewnić wsparcie, w tym serwis oraz elektroniczny dostęp do informacji po polsku na temat software’u. Ma także zająć się m.in. obsługą zgłoszeń incydentów z czasem gwarantowanym do 8 godz.

Warto przypomnieć, że od marca br. pójdą w górę opłaty za Microsoft 365 i Office 365, o 1 do 4 dol. od użytkownika, w zależności od rodzaju subskrypcji.