UOKiK nałożył na Allegro PL 3,97 mln zł kary za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Według urzędu platforma e-commerce złamała przepisy stosując klauzule modyfikacyjne, pozwalające na jednostronną zmianę regulaminu przez Allegro PL.

Kara składa się z dwóch części: 1,22 mln zł za naruszenia dotyczące regulaminu Allegro oraz 2,75 mln zł za naruszenia w zakresie regulaminu Smart.

Jak podaje Allegro, UOKiK zakwestionował możliwość zmian warunków umowy jednostronnie przez Allegro na podstawie obu regulaminów. Uznał, że potentat e-commerce wykorzystuje swoją silniejszą pozycję wobec konsumentów, stosując niedozwolone postanowienia umowne. W konsekwencji wprowadzało dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść konsumentów – wynika z decyzji UOKiK.

Decyzja kończy postępowanie wobec Allegro wszczęte przez UOKiK we wrześniu 2020 r., po tym, jak sprzedawcy, skarżyli się urzędowi ochrony konkurencji na zasady współpracy z platformą e-commerce.

Decyzja nie jest ostateczna. Allegro zapowiada, że przeanalizuje jej uzasadnienie i podejmie kroki zmierzające do jej uchylenia. Koncern może odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.