Polskie firmy przyspieszają wdrażanie cyfrowej transformacji. W ciągu ostatnich miesięcy osiągnęły poziom, który w normalnych warunkach zająłby lata – według nowego Digital Transformation Index, opracowanego przez Dell Technologies. Pytano 4,3 tys. liderów biznesu z 18 krajów, w tym z Polski.

Aż 81 proc. lokalnych firm przyspieszyło realizację niektórych programów transformacji cyfrowej (średnia europejska – 75 proc).

W porównaniu z badaniem z 2018 r. zwiększyła się liczba Digital Leaders (najbardziej dojrzałych cyfrowo organizacji) z 5 do 9 proc., a grono Digital Adopters (druga najbardziej dojrzała cyfrowo grupa) wzrosło aż o 19 pkt., z 24 proc. do 43 proc. To ponadprzeciętny skok w skali światowej.

DT Index odnotowuje również spadek od 2018 r. liczby Digital Laggards (najmniej dojrzałej cyfrowo grupy) w kraju o 3 pkt procentowe (na świecie o 6 pkt), a także gwałtowny spadek w drugiej od końca grupie, Digital Followers, o 23 pkt (inne kraje średnio 17 pkt). Organizacje te przeszły do bardziej zaawansowanych grup – Digital Adopter i Digital Evaluator.

Trzy kluczowe inwestycje przyszłości

W tym roku zmieniły się priorytety inwestycji w cyfryzację. Przed pandemią inwestycje biznesowe były silnie skoncentrowane na technologiach podstawowych, a nie na nowych. Zdecydowana większość, bo aż 89 proc. wszystkich badanych firm przyznaje, że w tym roku potrzebują bardziej zwinnej, skalowalnej infrastruktury informatycznej, aby zapobiec niespodziewanym zdarzeniom.

Polskie firmy wymieniają trzy kluczowe inwestycje:

  1. Infrastruktura 5G: 50 proc.
  2. Gotowy hardware 5G: 44 proc.
  3. Rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa: 41 proc.

Polski optymizm, europejskie obawy

DT Index zapytał również liderów biznesu o ich oczekiwania dotyczące przyszłości. I tak 14 proc. szefów firm w Polsce obawia się, że ich organizacje mogą nie przetrwać kolejnych lat. To oznacza sporą dozę optymizmu – aż 32 proc. przedsiębiorców globalnych i 28 proc. europejskich ma wątpliwości, czy ich firmy dadzą radę w tych ciężkich czasach.

Nie wszystkim spieszno do zmian

Polski optymizm przekłada się jednak na wyniki związane z mobilizacją organizacji do kreowania nowych modeli biznesowych, do których krajowi szefowie nie palą się tak bardzo, jak ich zagraniczni koledzy – wśród polskich firm myśli o stworzeniu nowego modelu biznesu ponad połowa – 58 proc. – pytanych, a na świecie – aż 79 proc., a w Europie – 72 proc.

Legislatorzy rzucają kłody pod nogi

Mimo pędu do cyfryzacji firmy 94 proc. szefów przyznaje, że musi zmagać się z barierami przy wdrażaniu transformacji.

Polskie firmy jako trzy największe przeszkody wymieniły:

  1. Regulacje lub zmiany legislacyjne: 32 proc.
  2. Trudności w wydobyciu cennych informacji ze względu na przeciążenie danymi i/lub informacjami: 31 proc.
  3. Brak budżetu i środków: 29 proc.

Z kolei zapytani o główne katalizatory transformacji, polscy liderzy biznesu wymieniają w większości te same czynniki co firmy europejskie:

  1. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa: 52 proc.
  2. Rozwijanie możliwości pracy zdalnej: 47 proc.
  3. Zmiana sposobu, w jaki dostarczamy cyfrowe doświadczenia/transformacja wdrożeń edge: 35 proc.

Badanie DT Index 2020 przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2020 r. wśród 4300 liderów biznesu, od MŚP po korporacje w 18 krajach. Zrealizował je Vanson Bourne dla Dell Technologies.