Sygnity w okresie zawirowań na rynku związanych z Covid-19 znacznie poprawiło rentowność.

W roku finansowym 2019/20, zakończonym 30 września br., grupa osiągnęła 230 mln zł przychodów wobec 234,6 mln zł rok wcześniej. Zysk netto zwiększył się natomiast z 15,9 mln zł do 29,2 mln zł, czyli o ponad 80 proc. Wynik operacyjny również był na wyraźnym plusie – wzrósł z 29,4 mln zł do 36,9 mln zł.

Sygnity wyjaśnia niższe przychody rezygnacją z nierentownych kontraktów serwisowych i transakcji dotyczących sprzętu komputerowego. Rentowność poprawia natomiast m.in. dzięki własnym produktom i usługom.

Grupa utrzymała natomiast koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, na poziomie podobnym jak w roku poprzednim.

Spadło zadłużenie wobec wierzycieli o ok. 18 mln zł, a zadłużenie netto o ponad 37 mln zł.

Spółka ponad 2 lata temu zawarła porozumienie z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia i jak zapewnia terminowo spłaca uzgodnione zobowiązania jak i należności handlowe. Po trudnym okresie w roku 2017, gdy los Sygnity po potężnych stratach związanych z kontraktami publicznymi zawisł na krawędzi, grupa ugruntowała swoją pozycję na rynku.

Jak komentuje prezes Bogdan Zborowski, w minionym roku spółka koncentrowała się na kontynuowaniu optymalizacji procesów operacyjnych, racjonalizacji kosztów i efektywności finansowej. Uruchomiono również inicjatywy związane z ofertą nowych usług i produktów, w tym opartych o technologie chmurowe.

Szef grupy przyznał jednocześnie, że pandemia „redefiniuje plany operacyjne i potrzeby zakupów IT klientów”. Zapowiada dalszą koncentrację na efektywności operacyjnej.

Sygnity nadal współpracuje też z dużymi podmiotami publicznymi. W końcu roku finansowego zawarto nowy kontrakt z Pocztą Polską.