Sygnity zajmie się serwisem zintegrowanego systemu teleinformatycznego Poczty Polskiej. Umowę zawarto na 2 lata, z możliwością jej przedłużenia dwukrotnie, każdorazowo o 1 rok.

Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu umowy wynosi ok. 28 mln zł brutto, w tym ok. 13,5 mln zł dotyczy 2-letniej podstawowej umowy.

Zintegrowany system teleinformatyczny Poczty Polskiej działa od 2010 r. Sygnity wdrożyło ZST w ramach kontraktu opiewającego po aneksie z 2008 r. na ponad 50 mln zł. Od lat zajmowało się jego rozwojem.

System obejmuje sortownie i punkty przeładunkowe przesyłek pocztowych, pozwala zarządzać obsługą przesyłek. Umożliwia śledzenie przesyłek online.