Pieniądze mają zostać wykorzystane na budowę sieci
internetowych, e-usługi (na oba cele pójdzie po ok. 40 proc. funduszy) oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym – informuje PAP. Cyfrowa Polska to
pierwszy program unijny dla inwestycji IT i telekomunikacyjnych (dotychczas finansowano
je z różnych programów). Od 10 lipca zaczynają się konsultacje założeń
programu.