Walne zgromadzenie członków Związku Cyfrowa Polska zdecydowało o przedłużeniu kadencji Michała Kanownika na stanowisku prezesa zarządu. Będzie on zasiadał w fotelu szefa organizacji już po raz piąty z rzędu. Do tej pory był wybierany nieprzerwanie od 2015 r. Zgodnie ze statutem Cyfrowej Polski kadencja prezesa trwa dwa lata.

W zarządzie nowej kadencji tak jak dotychczas pozostaną Jacek Łęgiewicz (dyrektor ds. sektora publicznego w polskim oddziale Samsunga) oraz Włodzimierz Ossowski (przedstawiciel Actionu).

Do zarządu Cyfrowej Polski dołącza nowa osoba. To Marta Kokoszka, Principal Public Policy CEE w Amazon Web Services. AWS rok temu dołączył do organizacji (a wcześniej dołączył Amazon).

Priorytety Cyfrowej Polski na najbliższe lata

Prezes podkreślił, że znajdujemy się w wyjątkowym okresie historii. Wśród największych wyzwań nie tylko dla branży nowych technologii, ale i całych społeczeństw, jest według niego obecnie cyberbezpieczeństwo i rewolucja sztucznej inteligencji.

Związek Cyfrowa Polska musi pomóc znajdować odpowiedzi na wiele pojawiających się pytań. Powinniśmy pełnić rolę doradczą dla biznesu, polityki, samorządów” – twierdzi Michał Kanownik.

Pozostałe wskazane priorytety w funkcjonowaniu organizacji to m.in. cyfryzacja małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji, wsparcie przy transformacji cyfrowej edukacji i budowa kompetencji cyfrowych.

Cyfrowa Polska pod kierownictwem Michała Kanownika skupi się również na opiniowaniu regulacji krajowych i unijnych. Ma także dbać o zachowanie równowagi pomiędzy regulacjami a utrzymaniem wysokiego poziomu innowacji.

Michał Kanownik jest związany z Cyfrową Polską od 2008 r. Od 2010 r. pełnił funkcję dyrektora związku. Zasiada też w zarządzie Digital Europe, organizacji reprezentującej europejski sektor cyfrowy.

Obecnie do Związku Cyfrowa Polska należy 21 podmiotów. Są to największe firmy z branży cyfrowej i IT działające w kraju.