Rynek systemów i aplikacji biznesowych (jak ERM, CRM, BI, oprogramowanie bazodanowe) ma największy udział w sprzedaży oprogramowania w Polsce. Generuje około jednej trzeciej jego wartości, czyli 2,2 mld zł w ub.r. w 2016 r. To o 6 proc. więcej niż w 2015 r. – według PMR. Firma badawcza spodziewa się utrzymania stabilnego zapotrzebowania ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) 4,9 proc. w latach 2017-2022.

Według analityków inwestycjom w oprogramowanie biznesowe sprzyja m.in. koniunktura gospodarcza, postępująca informatyzacja przedsiębiorstw oraz zmiany w prawie, jak również transformacja rozwiązań informatycznych, z rosnącą rolą chmury, analizy big data i mobilności.

Są jednak bariery rozwoju – m.in. wysoki poziom nasycenia oprogramowaniem biznesowym dużych firm, jak również ograniczone wykorzystanie bardziej zaawansowanych aplikacji w MŚP. W ub.r. do tego doszedł zastój na rynku przetargów publicznych.

Największą część przychodów na rynku aplikacji biznesowych generuje sprzedaż oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). W ub.r. wartość tego segmentu zwiększyła się o 4 proc., głównie dzięki wydatkom przedsiębiorstw, którzy już mają ERP i rozbudowują aplikacje albo aktualizują je do nowszej wersji. Mniejsze znaczenie dla wartości rynku ERP mają nowe wdrożenia w firmach, które jeszcze nie używały takiego oprogramowania.

Rosnący popyt jest związany także ze zmianami w przepisach – ostatnio dotyczących przede wszystkim Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Innym czynnikiem jest ewolucja systemów, np. w zakresie mobilności czy rozwoju środowisk chmurowych.

Za blisko 30 proc. wartości rynku oprogramowania B2B odpowiadają aplikacje bazodanowe. Zapotrzebowanie powoduje rosnąca ilość danych, konieczność ich integracji i analizy.

 

 

Wartość zbliżoną do segmentu baz danych posiada kategoria hurtowni danych, systemów analitycznych klasy BI i rozwiązań big data. Jej wzrost jest jednak najwyższy na całym polskim rynku oprogramowania – blisko trzykrotnie większy niż średnia (która wyniosła bez mała +5 proc. w 2016 r.). Polskie firmy coraz częściej inwestują w analitykę i systemy usprawniające podejmowanie decyzji. Nowe badania PMR pokazują jednak, że BI w znikomym stopniu używają małe firmy (10 – 49 pracowników), co wynika przede wszystkim ze zbyt małej skali działalności i braku potrzeb.

Najmniejszą część rynku aplikacji biznesowych w Polsce stanowi oprogramowanie do wspomagania zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Informacje pochodzą z raportu PMR „Rynek oprogramowania w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022”.