CRN Polska Co się
zmieniło w działaniu Sybase’a, gdy jego właścicielem został SAP?

Euan MacAra W maju 2010 r. firmy ogłosiły, że po akwizycji
Sybase będzie działał samodzielnie jako spółka należąca do grupy SAP. Jeżeli
chodzi o produkty, oba przedsiębiorstwa starają się informować klientów
o korzyściach z ich połączenia, a także o rozwoju
oprogramowania. Nasz zespół, specjalizujący się w nowych produktach,
działa tak jak przed przejęciem. W efekcie współpracy z SAP-em
rozwiązania oparte na oprogramowaniu Sybase staną się bardziej innowacyjne.
Fuzja naszych firm należy do tych, które odciskają piętno na rynku
oprogramowania. Do transakcji doszło dlatego, że SAP szukał możliwości
przenoszenia swych aplikacji w sferę mobilną, Sybase zaś miał kompleksową
ofertę umożliwiającą osiągnięcie tego celu.

 

CRN Polska Co Sybase’owi
dało wcielenie do grupy SAP?

Euan
MacAra
Zarówno SAP, jak i Sybase
czerpią z efektów synergii dotyczących poszczególnych grup produktów.
Ogromną zaletą połączenia jest dla obu firm możliwość korzystania ze
specjalistycznej wiedzy partnera – z jednej strony na temat tworzenia
infrastruktury, z drugiej zaś – opracowywania aplikacji. Fuzja miała
sens ze względu na pozycję dokonujących jej przedsiębiorstw – jedno
zalicza się do najlepszych na świecie producentów aplikacji, drugie jest
światowym liderem w dziedzinie mobilnej infrastruktury. Nasza współpraca
musi przynieść dobre efekty, również dzisiejszym i przyszłym klientom.

SAP będzie mógł szybko udostępniać swoje rozwiązania na
platformach mobilnych Sybase’a. To kolejny krok w kierunku wdrożenia
rozwiązań „in-memory computing”, które zapewniają poprawę wydajności produktów
do analitycznego przetwarzania zdarzeń. Korzyścią dla Sybase’a jest możliwość
sprzedaży rozwiązań do kompleksowego przetwarzania danych oraz technologii
analitycznych klientom spoza sektora finansowego. SAP ma silną pozycję również
wśród odbiorców z innych segmentów.

W maju 2011 r.
było już widać praktyczne efekty połączenia. Aplikacja SAP ERP stała się
pierwszym produktem w pakiecie SAP Business Suit,działającym
w systemie Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE). Chcemy dostarczać
klientom SAP-a wysokiej jakości usługi na platformie ASE. Przewidujemy, że
aplikacja SAP ERP będzie funkcjonowała w najnowszej wersji Sybase ASE bez
instalacji oprogramowania rozszerzającego. Rozwój Sybase ASE zostanie
w pełni zsynchronizowany z polityką SAP-a, której celem jest
maksymalne ułatwianie klientom wdrażania nowych rozwiązań. Obecnie Sybase stara
się dostosować do swojej platformy kolejne aplikacje SAP, m.in. najnowsze
wersje i rozszerzenia pakietów SAP Customer Relationship Management, SAP
Supplier Relationship Management, SAP Product Lifecycle Management, aplikacji SAP
Supply Chain Management, oraz moduły
SAP NetWeaver Portal, SAP NetWeaver Process Integration i SAP NetWeaver
Business Warehouse.

 

CRN Polska Co wynika
z dostosowania przez Sybase’a platformy Android do potrzeb
przedsiębiorstw?

Euan MacAra W lutym bieżącego roku ogłosiliśmy nowe inicjatywy
potwierdzające nasze zaangażowanie w dostosowanie platformy Android do
funkcjonowania w przedsiębiorstwach. By zaspokoić popyt na w pełni bezpieczną
korporacyjną pocztę elektroniczną na platformie Android, Sybase rozbudowuje
system Afaria do zarządzania i zabezpieczania urządzeń mobilnych
w firmie, który chroni również użytkowników aplikacji pocztowej Nitrodesk
TouchDown. W związku z wymaganiami wobec oprogramowania
wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa Sybase dostosował do platformy Android
sprawdzoną mobilną technologię bazodanową oraz synchronizacyjną SQL Anywhere.
To reakcja na coraz częstsze używanie prywatnych smartphone’ów i tabletów
w celach służbowych.

 

CRN Polska Jakie
znaczenie dla Sybase’a ma rozwój cloud computingu?

Euan MacAra Cloud computing pozwala obniżyć koszty korzystania
z usług i aplikacji, ułatwiając jednocześnie zarządzanie zasobami
informatycznymi w firmach. Usługi są dostarczane i udostępniane na
żądanie, niezależnie od tego, gdzie użytkownicy się znajdują
i z jakiego urządzenia mobilnego korzystają.

Cloud computing bazuje na
potencjale, który daje wirtualizacja. Sybase współpracuje z najbardziej
liczącymi się dostawcami w tej dziedzinie. Oferujemy usługi w chmurze
dla mobilnego przedsiębiorstwa (bankowość mobilna, przetwarzanie płatności,
reklamy, zawartość serwisów).

 

CRN Polska Czy
przedsiębiorstwa są obecnie skłonne inwestować w business intelligence?

Euan
MacAra
Choć ostrożnie wydają środki
na nowe technologie, w ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy stały
wzrost inwestycji w zakresie rozwiązań klasy business intelligence.
Systemy te bardziej niż inne przyczyniają się do redukcji kosztów
przedsiębiorstw. Pozwalają też uzyskać przewagę nad konkurencją, dzięki
szybkiej identyfikacji i wykorzystaniu praktycznych informacji.
W obiegu jest teraz więcej danych generowanych przez firmy, rośnie też
zapotrzebowanie na wiedzę. W 2010 r. dostrzegliśmy zwiększenie popytu
na systemy obsługujące dużą liczbę użytkowników uprawnionych do przeprowadzania
analiz. Jednym z powodów wzrostu ilości danych jest to, że w przedsiębiorstwach
coraz większa grupa ludzi poddaje analizie dane nie z kilku miesięcy, ale
lat. W przypadku sektora finansowego mówimy nawet o 10 czy 15 latach.

Zapotrzebowanie na business intelligence rośnie także ze
względu na dostosowywanie się firm do przepisów regulujących przechowywanie
danych. Obecnie podmioty gospodarcze muszą archiwizować ogromne ilości danych
tak, by były łatwo dostępne w przypadku audytów finansowych. By zaspokoić
wymagnia związane z systemami BI, ich twórcy nie mogą ograniczać się do
funkcji analitycznych. Przede wszystkim należy zadbać o ich elastyczność
i możliwość wykorzystania na różnorodne sposoby. Na przykład wziąć pod
uwagę, że z systemu może korzystać jdnocześnie 100 użytkowników.
Rozwiązaniem BI, które umożliwia dostarczanie informacji i analiz na
żądanie, jest Sybase IQ, nasza kolumnowa relacyjna baza danych, która
– w przeciwieństwie do standardowych rozwiązań rzędowych
– została zaprojektowana do aplikacji analitycznych i BI.

Paweł Dziemski, Mobile Manager, SAP Polska

Współpraca firm SAP i Sybase
rewolucjonizuje prowadzenie biznesu, urzeczywistniając wizję przedsiębiorstwa
mobilnego. Mobilność jest jednym z najsilniejszych trendów
w biznesie, gdyż urządzenia przenośne coraz częściej zastępują
w pracy stacjonarne komputery osobiste, pracownicy przenoszą do biur
przyzwyczajenia korzystania ze smartphone’ów w życiu prywatnym. Synergia
między SAP-em a Sybase’em przejawia się m.in. w zakresie aplikacji
wspierających biznes – na bazie platformy Sybase Mobile Platform, oraz zarządzania
urządzeniami mobilnymi – w oparciu o aplikację Sybase Afaria.

Już w trzy miesiące po
ogłoszeniu akwizycji Sybase’a przez SAP w 2010 r. firmy
zaprezentowały wspólną strategię produktową, której celem jest budowanie
najsilniejszej pozycji na rynku, analityki biznesowej i infrastruktury
mobilnej dla przedsiębiorstw. Niewiele później wprowadzono do sprzedaży
aplikacje: Sybase Mobile Sales, przeznaczoną do obsługi systemu SAP CRM, oraz
Sybase Mobile Workflow do obsługi SAP Business Suite. Przez ostatnie półtora
roku SAP wprowadzał na rynek systemy, które umożliwiają tworzenie
i wdrażanie aplikacji mobilnych z wykorzystaniem platformy Sybase.
W maju 2011 r. firmy przedstawiły nową wersję platformy Sybase
Unwired Platform 2.0 oraz pakiet aplikacji mobilnych, które znacznie redukują
czas i koszty wdrażania platformy mobilnej w przedsiębiorstwach.
Pakiet ten obejmuje m.in. usługi dostosowane do rozwiązania SAP CRM, obsługę
techniczną, a także mobilny dostęp do kluczowych informacji biznesowych,
pochodzących z systemów finansowych, kadrowych czy zaopatrzeniowych SAP-a.
Na najbliższe miesiące zapowiadane jest wprowadzenie na rynek aplikacji
z nowymi funkcjami z zakresu zarządzania kadrami, zaopatrzenia,
finansów i sprzedaży. Obserwuję zainteresowanie firm w Polsce coraz
szerszym wykorzystaniem aplikacji mobilnych w kolejnych obszarach
biznesowych, jestem więc przekonany, że współpraca z Sybase’em już wkrótce
przyniesie efekty także na polskim rynku i zaowocuje pierwszymi
kontraktami w zakresie mobilnej obsługi sprzedaży, serwisu, zarządzania
infrastrukturą mobilną.