IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Jakubik | Dodano: 2022-09-02 09:15

EU Chips Act: potencjalna pułapka?

W lutym 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt ustawy European Chips Act, której założeniem jest zagwarantowanie producentom i konsumentom ze Starego Kontynentu bezpieczeństwa dostaw półprzewodników. Pojawiają się jednak głosy, że zaproponowane środki mogą okazać się źle ukierunkowane albo wręcz skutkować szkodliwym protekcjonizmem.

eu chips act komisja europejska półprzewodniki układy scalone