Aplikacje e-zdrowia zmieniają charakter opieki zdrowotnej, jaką znamy, gdyż unowocześniają sposób, w jaki świadczeniodawcy:

  • kompilują i przechowują komputerową dokumentację pacjenta,
  • rezerwują wizyty i przydzielają im lekarzy, techników i obiekty,
  • przechowują oraz pobierają obrazy cyfrowe,
  • wystawiają rachunki za usługi,
  • organizują wirtualne wizyty.

Kontrolery dostarczania aplikacji, historycznie określane jako load balancery, są dziś w stanie zrobić znacznie więcej niż tylko równoważyć ruch. Będąc punktem dostępu do serwerów aplikacji, ADC pełnią teraz rolę zapory aplikacji internetowych (WAF), IDS/IPS, architektury Zero-Trust, zapewniają uwierzytelnianie proxy, przełączanie treści, inteligentne równoważenie obciążenia i kontrolę kondycji aplikacji.

Kemp LoadMaster jako ADC dla ochrony zdrowia  

Nie jest łatwo znaleźć rozwiązanie do dostarczania aplikacji, które spełnia wymagania techniczne aplikacji opieki zdrowotnej, zapewnia wysoką dostępność i skalowalność, jest łatwe w użyciu i opłacalne. Dlaczego LoadMaster spełnia te warunki?

Wysoka dostępność

Ze względu na dynamiczny rozwój związany z aplikacjami e-zdrowia, elastyczna skalowalność i stała dostępność są kluczem do zachowania optymalnego doświadczenia aplikacji. LoadMaster radzi sobie z nieuniknionymi awariami urządzeń sieciowych, wykorzystując swoją wysoką dostępność, globalne równoważenie obciążenia serwera (GSLB) i zestawy funkcji inteligentnego sprawdzania kondycji aplikacji.

Optymalizacja doświadczenia użytkownika

Optymalizacja doświadczenia użytkownika jest definiowana inaczej przez każdą aplikację, dla której konfigurowane są usługi wirtualne. Dlatego ważne jest, aby wybrany kontroler dostarczania aplikacji miał wbudowane funkcje i możliwości, które pozwolą zoptymalizować doświadczenie użytkownika aplikacji e-zdrowia.

Przełączanie zawartości pozwala definiować zasady modyfikowania, dodawania, usuwania, zastępowania i routingu dla ruchu HTTP, w celu ograniczenia złożoności i wsparcia możliwości serwera aplikacji.

Buforowanie i kompresja to kluczowe funkcje, umożliwiające kontrolerowi ADC optymalizację wydajności ruchu użytkowników przy jednoczesnym równomiernym rozdzielaniu żądań na serwery aplikacji.

Dystrybucja ruchu pozwala uniknąć sytuacji, kiedy to połączenia użytkowników mogą trafić na serwer, który nie jest w stanie ich efektywnie obsłużyć.

Ograniczanie szybkości to kolejna metoda optymalizacji doświadczenia, szczególnie przydatna w środowiskach, które trudno jest skalować, aby zaspokoić potrzeby rosnącej bazy użytkowników.

Zabezpieczanie dostępu do aplikacji e-zdrowia

Funkcje ochronne w ADC to dodatkowe warstwy zabezpieczeń. Dzięki nim aplikacje e-zdrowia są dostarczane z najwyższym możliwym poziomem bezpieczeństwa.

Funkcja Edge Security Pack daje administratorom pewność, że żadne nieuwierzytelnione żądanie nie dotrze do serwerów aplikacji e-zdrowia. ESP zapewnia możliwość ograniczenia dostępu do określonych nazw hostów i ścieżek, opracowywania niestandardowych formularzy logowania oraz definiowania dostępu na podstawie grupy użytkowników.

Przełączanie treści oraz listy kontroli dostępu pozwalają na ograniczenie dostępu na podstawie nazw użytkowników, źródłowych adresów IP, typów żądań HTTP i innych. Możliwość wdrożenia takiej szczegółowości w ramach usług wirtualnych aplikacji zapewnia poziom kontroli wymagany podczas dostarczania aplikacji e-zdrowia o znaczeniu krytycznym.

Web Application Firewall (WAF) Progress Kemp jest zasilany przez OWASP Mod Security i dodaje warstwę bezpieczeństwa do dostępu do aplikacji, która zapewnia automatycznie aktualizowane zestawy reguł, listy reputacji IP i możliwość blokowania żądań z określonych krajów.

Wszystkie te warstwy współpracują ze sobą, zapewniając ochronę aplikacji e-zdrowia i mogą być wykorzystywane do zdefiniowania dostępu Zero-Trust.

Podsumowując, w każdej architekturze aplikacji e-zdrowia warto wdrożyć w pełni funkcjonalny, łatwy w użyciu i ekonomiczny ADC, aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownika. Wybór takiego ADC, jak LoadMaster, który zapewnia stałą dostępność, elastyczną skalowalność, zoptymalizowane środowisko użytkownika i bezpieczny dostęp, jest niezbędny do zapewnienia niezawodnego i odpornego dostępu do aplikacji e-zdrowia.

Sebastian Zamora, Sales Manager Poland, Progress  

tel. 602 624 024, e-mail: Sebastian.Zamora@progress.com