Wszystkie wspomniane powyżej cyfrowe inicjatywy mają znaczny wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury IT w sektorze ochrony zdrowia. Tym bardziej, że stoi on obecnie w obliczu coraz bardziej wyrafinowanych cyfrowych zagrożeń i złożoności cyberataków, na które musi być przygotowany.

Z badania „Bezpieczeństwo IT w sektorze ochrony zdrowia”, przeprowadzonego przez centrum badawcze Biostat na zlecenie Fortinetu w lipcu 2022 r., wynika, że ponad 75 proc. szpitali w Polsce pozytywnie ocenia poziom ochrony swojej infrastruktury informatycznej. Najczęstszymi problemami, z którymi muszą mierzyć się szpitale, są: niewystarczająca liczba szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla personelu (21 proc.), niedobór specjalistów od bezpieczeństwa IT (16 proc.), jak też brak lub przestarzałe oprogramowanie chroniące urządzenia końcowe w szpitalu (12 proc.).

Badanie wykazało również, że od początku pandemii w 13 proc. szpitali doszło do prób naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury IT, najczęściej poprzez phishing i inne ataki socjotechniczne. Gdy cyberprzestępcy zauważyli przyspieszenie transformacji cyfrowej (związane z pandemią), nastąpił gwałtowny wzrost liczby ataków typu ransomware. Naruszenia te skutecznie zakłócały funkcjonowanie placówek medycznych w czasie, gdy miały one ogromne trudności z obsadzeniem stanowisk i zapewnieniem wystarczającej ilości środków ochrony indywidualnej dla pracowników.

W sytuacji, gdy na przykład sprzęt używany przez pacjentów do korzystania z Wi-Fi zostanie zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, chociażby za pośrednictwem phishingu, cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp nie tylko do prywatnych danych użytkownika, ale za pośrednictwem tego urządzenia także do poufnych informacji danej placówki.

Oszuści mogą również stworzyć fałszywą sieć, o autentycznie brzmiącej nazwie, ale pozbawioną konieczności wprowadzania hasła. Zawarty w niej mechanizm zazwyczaj zbiera dane urządzeń podłączanych do sieci Wi-Fi przez nieświadomych użytkowników. Dlatego bardzo istotne jest korzystanie z rozwiązań monitorujących stan sieci i potencjalnych anomalii.

Zdrowa infrastruktura z rozwiązaniami Fortinet

Fortinet zapewnia ochronę cyfrowej infrastruktury IT w placówkach medycznych poprzez konwergencję sieci i bezpieczeństwa oraz platformowe podejście do zabezpieczeń. Platforma cyberochronna Fortinet Security Fabric umożliwia przyznawanie uprawnień użytkownikom i urządzeniom, ich weryfikację podczas próby logowania oraz segmentację sieci, co minimalizuje ryzyko dostępu nieuprawnionych osób do wrażliwych informacji. Z kolei rozwiązanie Universal ZTNA, bazujące na mechanizmie Zero Trust Network Access, wymaga dodatkowego uwierzytelniania przed udzieleniem dostępu do systemu, traktując każdego użytkownika i urządzenie jako potencjalne zagrożenie.

Architektura zabezpieczeń Fortinet umożliwia również monitorowanie urządzeń medycznego Internetu Rzeczy, czyli wszelkich komputerów, skanerów i innego rodzaju urządzeń, jak również ich zgodności z zasadami bezpieczeństwa. Zaawansowane narzędzia ochrony urządzeń końcowych, takie jak FortiXDR, chronią ten sprzęt przed atakami i zapobiegają infiltracji systemu placówki przez cyberprzestępców. Rozwiązania do zarządzania tożsamością użytkowników (FortiAuthenticator) oraz weryfikacji zasad dostępu do zasobów dodatkowo zabezpieczają infrastrukturę. Narzędzia do analizy zdarzeń sieciowych, takie jak FortiAnalyzer, umożliwiają ciągłe monitorowanie potencjalnych zagrożeń oraz ich automatyczne raportowanie, co zmniejsza nakład pracy zespołów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, w których, jak wykazało badanie Fortinet, często pracuje za mała liczba specjalistów.

Agnieszka Szarek, Distribution Sales Manager, Fortinet Agnieszka Szarek, Distribution Sales Manager, Fortinet  

Serdecznie zapraszamy do kontaktu integratorów, którzy współpracują z jednostkami opieki zdrowotnej. Z przyjemnością przedstawimy rozwiązania Fortinet, które można wdrożyć do ochrony szpitalnej infrastruktury IT.

Partnerzy, którzy zdecydują się na współpracę, mogą liczyć na dostęp do wartościowych szkoleń oraz wsparcie doświadczonego opiekuna podczas wdrażania pierwszych rozwiązań. Dodatkowo zapewniamy atrakcyjny system rabatów i marży, aby nasza współpraca była korzystna dla każdej ze stron.

  

Kontakt dla partnerów: Agnieszka Szarek, Distribution Sales Manager, Fortinet, aszarek@fortinet.com