33
proc. resellerów, uczestników naszego najnowszego barometru, ma zamiar
przygotować swoje sklepy na okres back to school. Taki sam jest odsetek
ankietowanych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji w tej sprawie, oraz
tych, którzy nie mają zamiaru szczególnie się zaopatrywać na czas powrotu
klientów z wakacji. Możliwe, że grupa niezdecydowanych dołączy do tej,
która nie będzie specjalnie zwiększać asortymentu jesienią, ponieważ
47 proc. odpowiadających spodziewa się, że sprzedaż będzie tylko trochę
wyższa niż latem, a 20 proc. twierdzi nawet, że pozostanie na takim
samym poziomie. Tylko 1 proc. respondentów uważa, że po wakacjach nastąpi
znaczny wzrost zbytu urządzeń i oprogramowania IT.

 

Już tylko Gwiazdka?

Doświadczenia właścicieli sklepów komputerowych wskazują, że
powtarzające się przez wiele lat okresy znaczącego wzrostu sprzedaży w po
wakacjach mamy już za sobą. Część naszych rozmówców ocenia, że taka sytuacja
trwa od trzech – czterech lat. Inni tendencję zaniku zwiększonego popytu
związanego z okresem back to school zauważyli trochę później.

Resellerzy mówią, że zwyczaj intensywnego zaopatrywania się
w sprzęt i oprogramowanie IT po wakacjach odchodzi o przeszłość,
ale też generalnie nie ma już okresów, w których sprzedaż bardzo wyraźnie
szłaby w górę. Wyjątek stanowi jeszcze koniec roku. Powodów takiej
sytuacji według naszych rozmówców jest kilka. Najczęściej wskazują gorszą niż
przed kilku laty sytuację ekonomiczną Polaków, którzy zaczęli przeznaczać mniej
środków na domowy sprzęt komputerowy. Resellerzy mówią też o nasyceniu
rynku, szczególnie drobnymi akcesoriami, i o zaniku efektu nowości.
Trudno dziś zaimponować komukolwiek laptopem, nie mówiąc już o pamięci
USB, nowej myszce, klawiaturze itp. W tej chwili podaż takich artykułów
jest bardzo duża, ale nie idzie w parze z zainteresowaniem ze strony
kupujących.

 

Szukają tabletów

Jeśli
już konsumenci wykażą szczególne zainteresowanie czymś na jesieni
– uważają resellerzy – to będą to notebooki i tablety,
ostatecznie netbooki. Zdaniem naszych respondentów na popularności wśród
uczniów zyskują tablety i urządzenia hybrydowe – tablety
z klawiaturą. Niestety na tym polu ze sklepami komputerowymi, jak
podkreślają ich właściciele, bardzo mocno konkurują telekomy. Tak czy inaczej
jesienią klienci prywatni będą poszukiwali tabletów, ze względu na funkcje,
bardzo podobne do możliwości laptopa, niższą cenę, małe rozmiary i wagę.
To sprzęt lekki, przeznaczony dla użytkowników nie tyle wytwarzających treści,
co poszukujący i odtwarzający je w Internecie. Firmy, a także
gracze, na pewno zostaną przy notebookach.

 
Nie tylko prywatni

Według naszych rozmówców sytuacja resellerów, którzy
opierają biznes na sprzedaży konsumentom, nie jest łatwa. Jednak jesienią
decydują się na zakupy nie tylko klienci prywatni, ale też firmy
i instytucje, np. placówki edukacyjne. Firmy (głównie zatrudniające
handlowców pracujących w terenie) zainteresowane są przede wszystkim
komputerami przenośnymi lub tabletami. Placówki edukacyjne natomiast, po
rozeznaniu, ilu przybędzie im uczniów i ile środków z budżetu zostało
na koniec roku, chętnie inwestują w poszerzanie infrastruktury sieciowej
i komputerowej. Popularnością w szkołach cieszą się w tym
okresie również tablice interaktywne i zestawy multimedialne.

 

Back to school a producenci

Aż 33 proc. resellerów twierdzi, że producenci
i dystrybutorzy nigdy nie pomagają resellerom w przygotowaniach do
okresu back to school. Z doświadczenia 47 proc. uczestników naszego
barometru wynika, że mogą liczyć na pomoc tylko niektórych dostawców.
Z kolei 20 proc. ankietowanych ocenia, że z tą pomocą różnie
bywa. Z bezpośrednich rozmów z przedsiębiorcami wynika, że działania
dostawców w pierwszym rzędzie sprowadzają się sporządzania wysokich planów
sprzedażowych i zaopatrywania dystrybucji w dużą ilość towaru.
Vendorzy nadal są przyzwyczajeni do okresów bardzo intensywnej sprzedaży, które
jeszcze kilka lat temu miały miejsce po wakacjach. Gdy towar zalega zbyt długo
na półkach, wprowadza się promocje trochę napędzające sprzedaż
i wspomagające działanie sklepów resellerskich.

Zdaniem resellera

• Łukasz Łacina, właściciel firmy Netluk, Syców

Netluk obsługuje placówki edukacyjne w mojej
miejscowości. Dlatego dla mnie okres sprzedaży zwany back to school wiąże się
nie tyko z zakupami dokonywanymi przez uczniów, ale też
z inwestycjami w placówkach edukacyjnych. Szkoły mają przygotowane
budżety na kolejny rok, a czasami zostają im jakieś środki na inwestycje
ze starego. Poszerzają więc infrastrukturę sieciową i komputerową,
zaopatrują się w tablice interaktywne, zestawy multimedialne.

Typowi
konsumenci nie kupują już jesienią tak dużo jak kiedyś. Daje się zauważyć
wyrównywanie wielkości sprzedaży w poszczególnych miesiącach. Nie ma już
bardzo wyraźnych okresów zwyżki (może z wyjątkiem końcówki roku). Może to
być spowodowane nie najlepszą sytuacją ekonomiczną statystycznego Kowalskiego,
który ma mniej środków do przeznaczenia na IT w domu.

• Sławomir Muszyński, współwłaściciel Ideal PC, Łódź

Kiedyś przygotowywaliśmy się specjalnie na czas
powakacyjny. Obecnie raczej nie obserwujemy wzmożonego zainteresowania
produktami IT w okresie back to school. Teraz takie produkty są
standardem. Kiedyś klienci kupowali pendrive’y, myszki, ale te urządzenia stały
się tak popularne jak ołówek.

Daje
się zauważyć wzrost popytu na tablety. To ciągle nowość. Ale na tym polu dużą
konkurencję stanowią dla nas telekomy.