Jedynie co dziesiąty przedstawiciel firm IT spośród tych, którzy wzięli udział w pierwszej grudniowej ankiecie na CRN.pl, przyznał, że w 2020 r. jego klienci biznesowi zamierzają zwiększyć nakłady na IT. Znaczący odsetek respondentów (30 proc.) też usłyszał takie deklaracje, ale od niewielkiej grupy swoich odbiorców biznesowych. Z kolei 45 proc. uczestników naszej sondy nie spodziewa się, by ich dotychczasowi klienci mieli przeznaczyć na rozwój bądź odświeżenie infrastruktury IT więcej pieniędzy niż w ciągu minionych 12 miesięcy. Pozostali przyznali, że nie mają w tej kwestii rozeznania.

Według czytelników portalu CRN.pl odbiorcy biznesowi w 2020 r. będą wydawać pieniądze przede wszystkim na sprzęt IT. Odpowiedź tę wybrało blisko 74 proc. respondentów. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że sprzęt znajduje się również w czołówce inwestycji w IT wśród europejskich klientów końcowych z segmentu przedsiębiorstw, o czym mówi raport Spaceworks. Wynika z niego, że na drugim miejscu na liście zakupów plasuje się oprogramowanie. Ciekawe, że w przypadku ankiety CRN.pl tej opcji nie wybrał żaden respondent. Daleko w tyle za sprzętem są także usługi i rozwiązania cyberbezpieczeństwa (szczegółowe dane prezentujemy na wykresie).

Zapytaliśmy też czytelników portalu CRN.pl, na które kategorie sprzętu klienci biznesowi najchętniej wyłożą pieniądze. Według uzyskanych odpowiedzi powinny to być pamięci masowe i UPS-y (odpowiednio 19 i 18 proc. wskazań), a w następnej kolejności rozwiązania sieciowe i zabezpieczające (13 i 12 proc.). Dalsze miejsca na liście zakupów zajmują komputery wraz ze sprzętem drukującym (odpowiednio 8,5 i 7 proc. wskazań). Na końcu zaś uplasowały się serwery (5,3 proc.). Część respondentów wybrała także odpowiedź „trudno powiedzieć” bądź „inne”.