Zmiany wprowadzone w programie partnerskim mają na celu przede wszystkim wspieranie działań współpracujących z producentem firm IT, które aktywnie szukają nowych szans sprzedażowych oraz na bieżąco pomagają „obsłużyć” i utrzymać relacje z dotychczasowymi klientami. Dzięki nowym zasadom łatwiej jest też rozpocząć współpracę nowym resellerom i integratorom oraz awansować z podstawowego poziomu Authorized.

Struktura poziomów autoryzacji w nowym programie partnerskim nie uległa zmianie. Utrzymano podział na status: Silver, Gold i Platinum, przy których należy wykazać się sprzedażą o określonej wartości w roku poprzednim, oraz Authorized, w przypadku którego nie ma żadnych wymogów odnośnie do wartości rocznego obrotu generowanego przez partnera ani konieczności uzyskania certyfikatów przez sprzedawców oraz inżynierów. Status ten automatycznie otrzymują wszystkie firmy dołączające do programu i od razu zyskują możliwość korzystania z rabatów udzielanych przez producenta.

Złagodzono także kryteria dotyczące rocznego obrotu uzyskiwanego przez partnera, determinujące jego awans na wyższy poziom. Najbardziej wyraźna zmiana dotyczy poziomu srebrnego: obecnie wymóg kwalifikacyjny wynosi tylko 10 tys. euro (wcześniej – 25 tys. euro). Z 75 na 60 tys. euro obniżono też próg awansu na poziom złoty. Zaostrzono natomiast kryteria dla partnerów, którzy chcą poszczycić się platynowym statusem – ze 150 tys. na 200 tys. euro rocznego obrotu.

Maciej Kotowicz
Channel Account Executive, Sophos

Sophos postrzega siebie jako dostawcę innowacyjnych, ale prostych w obsłudze narzędzi do cyberochrony. Są przeznaczone dla firm, dla których bezpieczeństwo wykorzystywanych rozwiązań IT jest istotnym elementem działalności gospodarczej. Ich projektanci przyjęli założenie, że są tworzone dla klientów zatrudniających do 5 tys. pracowników, a to oznacza, że do grupy tej kwalifikuje się 99 proc. polskich przedsiębiorstw. Sprzedaż produktów Sophos odbywa się wyłącznie przez kanał partnerski. Rozpoczęliśmy też aktywne promowanie modelu Managed Service Provider, w którym partnerzy Sophos mogą oferować nasze rozwiązania jako usługę zarządzaną.

 

 

Korzystna rejestracja

Kolejna duża zmiana w programie partnerskim Sophos dotyczy wysokości rekomendowanych przydzielanych rabatów. Wszystkie oferowane przez producenta rozwiązania podzielono na cztery kategorie, w zależności od ich wartości i skalowalności. Do kategorii nr 1 zaklasyfikowano produkty dla małych i średnich firm, do trzech kolejnych zaś – rozwiązania dla rynku mid-market.

Wprowadzony podział ma znaczenie w zmodyfikowanej metodologii wyliczania należnych partnerom rabatów. Zrezygnowano z podziału na różne wartości rabatów dla sprzętu i oprogramowania, a ich wysokość uzależniono od przynależności oferowanych rozwiązań do danej kategorii. Znacznie zwiększono też wysokość bonusu za rejestrację projektów zawierających produkty zaliczone do kategorii oznaczonych numerem 2–4 (mid-market), a ponadto uzależniono jego wielkość od statusu autoryzacyjnego partnera. Rejestracji mogą podlegać wszystkie projekty o wartości powyżej 1,5 tys. euro.

Sophos gwarantuje także dodatkowe korzyści partnerom wyróżniającym się zaangażowaniem w pozyskiwanie nowych klientów, rejestrującym nowe projekty i doprowadzającym w założonym czasie do sfinalizowania transakcji. Na wniosek takiego partnera możliwe jest uzyskanie dodatkowego rabatu oraz wsparcia na specjalnych warunkach.

Nowy program partnerski obowiązuje od początku lipca 2019 r. Wówczas zostały przyznane statusy według zmodyfikowanych zasad, a także ustalono sześciomiesięczny okres karencji na spełnienie wymogów w zakresie certyfikacji i wyników sprzedaży. Ewentualne obniżenie poziomu dla firm, które nie spełnią wymagań, nastąpi w styczniu 2020 r.

Autoryzowanymi dystrybutorami Sophos w Polsce są firmy: AB, Konsorcjum FEN i S4E.

 

Więcej informacji dotyczących zmodyfikowanego programu partnerskiego oraz formularz rejestracyjny znajduje się na internetowej stronie producenta.