Główny Instytut Górnictwa jest jednym
z największych instytutów badawczych w Polsce. Od 90 lat współpracuje
z kopalniami surowców mineralnych, przedsiębiorstwami różnych branż,
uczelniami, instytutami naukowymi i samorządami. Ma nowoczesne stanowiska
badawcze, doskonałą aparaturę, poligony doświadczalne i  – co
najważniejsze – zatrudnia wykwalifikowaną kadrę naukową. Misją instytutu
jest kreowanie nowoczesnych, energooszczędnych, bezpiecznych i czystych
technologii, rozwiązań technicznych i przedsięwzięć służących
kształtowaniu korzystnych relacji pomiędzy przemysłem, człowiekiem i środowiskiem.
GIG inicjuje nowe badania, które są odpowiedzią na wyzwania współczesnej
gospodarki. Dotyczą one takich kluczowych problemów jak: czyste technologie
węglowe, geologiczne składowanie CO2, wytwarzanie wodoru przez
podziemne zgazowanie pokładów węgla, gospodarcze wykorzystanie metanu i wód
kopalnianych oraz nowoczesne technologie zrównoważonego rozwoju
w odniesieniu do terenów przemysłowych i poprzemysłowych.

 

Nowoczesny ośrodek wymaga nowoczesnej sieci

W 2013 r. w GIG zostało otwarte Centrum Czystych
Technologii Węglowych. Infrastruktura laboratoryjno-badawcza instytutu
(powierzchnia użytkowa ponad 9000 m2), umożliwia prowadzenie
doświadczeń w różnej skali – od podstawowych badań laboratoryjnych do
badań pilotażowych, co znacząco zbliża prace naukowe do realnych wdrożeń
komercyjnych. GIG ma najnowocześniejsze w Polsce Centrum Radiometrii
Środowiskowej, zajmujące się badaniami promieniotwórczości naturalnej oraz
skażeniami promieniotwórczymi.

Z uwagi na zwiększające
się zapotrzebowanie na moc obliczeniową, konieczność zapewnienia szybkiego
dostępu do zasobów komputerowych GIG oraz potrzebę zapewnienia wysokiej
niezawodności systemów informatycznych, w 2014  r. Dział Informatyki GIG opracował projekt
kompleksowej modernizacji infrastruktury informatycznej instytutu.

Veracomp – dostawca technologii

Rozwiązania i produkty HP dla potrzeb projektu zostały dostarczone
przez Veracomp – dystrybutora z wartością dodaną (VAD), oferującego
szeroką gamę produktów i usług.

 

Jednym z kluczowych elementów tego projektu była
całkowita przebudowa infrastruktury sieci LAN w sposób gwarantujący
spełnienie głównych założeń projektu. Były to:

– duża przepustowość
sieci i zapewnienie wydajnego dostępu do sieci i serwerów,

– wysoka niezawodność sieci w warstwie rdzenia
i w warstwie dostępowej,

– zintegrowana sieć Wi-Fi, obejmująca główne budynki
instytutu,

– zintegrowany system do zarządzania siecią kablową
i bezprzewodową,

– centralny system monitorowania i analizy parametrów
pracy sieci.

 

Przełączniki HP – niezawodne rozwiązanie

W postępowaniu przetargowym firma Login z Katowic
zaproponowała kompleksowe rozwiązanie bazujące na przełącznikach
i oprogramowaniu HP.

Najważniejszą częścią
modernizacji była budowa nowego rdzenia sieci zapewniającego dużą wydajność
oraz niezawodność. Projekt zrealizowano na bazie nowej linii przełączników HP
serii 5800 i 5820. Urządzenia te charakteryzują się dobrymi parametrami
(wydajność matrycy przełączająco-rutującej ponad 450 Gb/s i 350 Mb/s, małymi
opóźnieniami wynoszącymi ok. 2 mikrosekundy). Dodatkowym atutem
zastosowanych przełączników jest dobry współczynnik dostępnych funkcji do ceny
oraz obsługa technologii HP IRF (Intelligent Resilient Framework),
umożliwiającej zagregowanie do 10 przełączników tej samej serii w jedno
logiczne urządzenie. Zastosowanie tej techniki znacząco zwiększa odporność
sieci na awarie, dzięki możliwości wykorzystania połączeń agregowanych (LACP)
różnych przełączników znajdujących się w jednej domenie IRF. W przypadku
awarii jednego fizycznego przełącznika w takiej domenie czas przebudowy
wirtualnego przełącznika wynosi mniej niż 50 ms, czyli nie dochodzi do
zauważalnych anomalii pracy sieci.

 

Login – sprawdzony partner
GIG

Spółka informatyczna Login istnieje od 1988 r. Jako integrator
oferuje zaawansowane rozwiązania informatyczne dostosowane do potrzeb odbiorcy.

Od 1994 r. firma jest stałym dostawcą
technologii IT dla Głównego Instytutu Górnictwa – dostarcza sprzęt
i oprogramowanie, usługi konsultacyjno-szkoleniowe oraz świadczy usługi
serwisowe.

W ramach wygranych postępowań przetargowych na przestrzeni 20 lat
spółka zrealizowała dla GIG kilka dużych projektów informatycznych. Wśród nich
znalazła się realizacja głównych elementów projektu MIG2014 – wymiana
i modernizacja węzłowych elementów infrastruktury, czyli m.in. budowa
centralnego systemu zasilania awaryjnego, kompleksowa modernizacja sieci LAN
(okablowanie sieci, wdrożenie całego systemu), dostawa i wdrożenie maszyn
wirtualnych z centralnym systemem storage i backupu.

 

Rdzeń sieci GIG został zbudowany na bazie wirtualnego
przełącznika IRF składającego się z sześciu urządzeń serii HP 5800/5820
znajdujących się w trzech lokalizacjach na terenie GIG w Katowicach.
Wszystkie połączenia do punktów dystrybucyjnych oraz serwerów zostały wykonane
linkami agregowanymi z różnych przełączników znajdujących się w różnych
węzłach (Multiple-chassis link aggregation). Zyskano w ten sposób
niezawodność połączeń szkieletowych dla większości placówek instytutu,
w tym Centrum Czystych Technologii Węglowych oraz Kopalni Doświadczalnej
Barbara w Mikołowie. Dodatkowym atutem wdrożonego rozwiązania jest
uproszczenie procesu zarządzania wirtualnym przełącznikiem.

W ramach modernizacji
sieci wymieniono również kilkadziesiąt przełączników dostępowych, zastępując
stare przełączniki 3Com nowoczesnymi urządzeniami HP. Wykorzystano głównie
serię przełączników 51xx wyposażonych w interfejsy SFP+, które umożliwiają
wydajne połączenie 10 Gb.

Dodatkowo w ramach
projektu, bazując na rozwiązaniach HP, stworzono nowy system sieci
bezprzewodowej. Składa się on z klastra niezawodnościowego zbudowanego na
dwóch kontrolerach HP 830, nadzorującego pracę kilkunastu punktów dostępowych.
Kontrolery sieci Wi-Fi zapewniają bezpieczny dostęp dla dwóch wydzielonych
sieci bezprzewodowych: pracowników GIG oraz gości.

Sieć pod kontrolą dzięki centralnemu zarządzaniu Wdrożono
centralny system zarządzania siecią LAN w oparciu o oprogramowanie HP
IMC (Intelligent Management Center) z dodatkowymi modułami:

– NTA (Network Traffic Analyzer): szczegółowa analiza ruchu,

– UAM (Center User Access): zarządzanie dostępem do sieci,

– WSM (Wireless Services Manager): monitorowanie rozwiązań
Wi-Fi i zarządzanie nimi.

Oprogramowanie to zapewnia kompleksowe zarządzanie
i monitorowanie infrastruktury sieciowej GIG składającej się
z przełączników sieciowych, kontrolerów Wi-Fi, punktów dostępowych Wi-Fi
oraz serwerów sieciowych wraz z ruterami sieciowymi.

– W wyniku realizacji projektu modernizacji infrastruktury
informatycznej powstało wydajne i bezpieczne środowisko
sieciowo-serwerowe, stwarzające pracownikom Głównego Instytutu Górnictwa dostęp
do szerokiej gamy usług informatycznych na potrzeby działalności
naukowo-badawczej
– podsumowuje
Aleksander Szkliniarz, kierownik Działu Informatyki Głównego Instytutu
Górnictwa.