Reagowanie na zmiany i umiejętność dopasowania się do sytuacji pozostają na szczycie listy wyzwań wskazywanych przez liderów IT w badaniu „IT Manager of Tommorow”. Ta sama kwestia była kluczowa dla ankietowanych także w zeszłym roku, co może wynikać z tego, że lata pandemii pokazały, jak istotne jest sprawne działanie w zaskakujących warunkach.

Problemem szefów okazuje się także utrzymanie motywacji i efektywności pracy zespołu, co nie dziwi w czasach home office i sporej fluktuacji pracowników. Zapewne dlatego szefowie IT deklarują, że będą przywiązywać dużą wagę do stworzenia dobrych warunków dla pracy zdalnej i hybrydowej. Niewielu uważa natomiast za wyzwania dostosowanie kultury organizacyjnej i zarządzanie zespołami wielokulturowymi.

– Moim zdaniem oba aspekty, szczególnie dzisiaj, odgrywają bardzo ważną rolę i nie wolno ich zaniedbywać. Jestem przekonany, że w ostatecznym rozrachunku to kultura firmy będzie decydowała o jej trwałym sukcesie – komentuje Ireneusz Zalewski, Senior Director IT Products w Hapag-Lloyd.

Organizacja ważniejsza niż inwencja

Menedżerowie pytani o to, jakie kompetencje miękkie zamierzają rozwijać w swoim zespole w tym roku, wśród najważniejszych wymienili szybkie przystosowanie się do nowych sytuacji (28,8 proc. wskazań) i reagowanie na zmianę (27,5 proc.). Wielu chce też szlifować organizację pracy (34,6 proc.) i zwiększać motywację zespołu (28,8 proc.).

Na samym dole rankingu znalazły się takie przymioty, jak krytyczne myślenie, asertywność, kreatywność i umiejętność negocjacji (po ok. 11 – 14 proc. wskazań). Wynikałoby z tego, że efektywność wykonywania zadań stała się o wiele istotniejsza dla szefów niż na przykład potrzeba posiadania w zespole kogoś pomysłowego. Jeśli natomiast chodzi o twarde kompetencje, to tutaj niespodzianki nie ma – widać wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa i chmury.

Źródło: Let`s Manage IT, raport „IT Manager of Tommorow”

Szef IT liderem biznesu

Duże znaczenie, jakie szefowie IT przywiązują do umiejętności zarządzania, potwierdzają odpowiedzi na pytanie o kierunek, w jakim zamierzają rozwijać się w ciągu 1 – 2 lat. Otóż wielu z nich stawia na rozwój w zarządzaniu zespołem (34,6 proc.), ale chcą też odgrywać większą rolę w biznesie (Business Leader – 43,1 proc.). Znacznie rzadziej interesuje ich rozwój w kierunku technicznym (12,4 proc.). Może to sugerować, że menedżerowie IT chcą mieć większy wpływ na biznes firmy.

Jak wynika z komentarzy ekspertów, znalezienie i zatrzymanie najlepszych specjalistów nadal będzie podstawowym wyzwaniem dla menedżerów. Radzą więc, aby wprowadzić mechanizmy dzielenia się wiedzą wewnątrz zespołów i wcześniej zaplanować zastępstwa na wypadek nagłej rezygnacji fachowca.

Badanie do raportu Fundacji Let’s Manage IT pt. „IT Manager of Tommorow” zrealizowano na przełomie lutego i marca 2022 r. wśród menedżerów IT w firmach z różnych branż i różnej wielkości. CRN Polska jest patronem medialnym raportu.

Pobierz pełny Raport IT Manager of Tommorow 2022