Od kilku lat edge computing to dla wielu dostawców IT jeden z ważniejszych trendów na rynku. Z jednej strony wpływa na to eksplozja danych tworzonych na brzegu, które monitorowane i analizowane mają ułatwiać klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych. Z drugiej strony rośnie oferta przeznaczonego do wdrożeń brzegowych sprzętu i oprogramowania, które mają zmniejszyć opóźnienia aplikacji i zwiększać wydajność infrastruktury. Dostawcy oferują rozwiązania, których celem jest zwiększenie na brzegu możliwości przetwarzania informacji (IT) oraz automatyzacji produkcji (OT). W portfolio takich producentów zawiera się też gotowa infrastruktura dla brzegowych centrów danych.

Patrząc globalnie największe inwestycje w przetwarzanie brzegowe dotyczą: procesów przemysłowych, zarządzania aktywami produkcyjnymi, inteligentnych sieci, wdrożeń omni-channel, bezpieczeństwa publicznego (reagowania kryzysowego), monitorowania transportu towarowego i inteligentnych systemów transportu publicznego. Wśród najważniejszych technologicznych trendów na rynku edge computingu można wymienić innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji i oprogramowania do analizy danych oraz poprawę wydajności i bezpieczeństwa na brzegu sieci (w postaci SD-WAN i SASE).

Potrzebne prywatne sieci komórkowe  

Technologia 5G i przetwarzanie brzegowe mają wszystkie dane do tego, by funkcjonować w symbiozie. Chociaż wdrażane osobno także przynoszą duże korzyści, to stosowane razem uzupełniają się, tworząc rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorstwom uruchamiać zupełnie nowe aplikacje. Można się spodziewać, że coraz więcej klientów zacznie, w przypadku wdrożeń Internetu Rzeczy (IoT), myśleć o prywatnych sieciach komórkowych 5G. Wzrost zainteresowania takimi sieciami będzie kreował nowe biznesowe szanse dla doświadczonych integratorów i startupów.

Prywatna sieć komórkowa może się okazać efektywnym kosztowo modelem, który można będzie łączyć z tradycyjną infrastrukturą sieciową. Ponadto może się sprawdzić w procesie budowania odizolowanych od publicznego internetu sieci. Przykładowo, mogą one okazać się jedynym rozwiązaniem w przypadku klienta z sektora przemysłowego, który w swoim środowisku nie jest w stanie zaktualizować oprogramowania w używanych od wielu lat urządzeniach automatyki. Co prawda, zbudowanie prywatnej sieci może być początkowo trudniejszym zadaniem niż poleganie na połączeniach publicznych, ale w dłuższej perspektywie jest w stanie podnieść poziom bezpieczeństwa. Kolejną zaletą prywatnych sieci komórkowych tworzonych dla wdrożeń IoT będzie również odciążenie coraz bardziej skomplikowanych w zarządzaniu sieci korporacyjnych.

Specjaliści zwracają uwagę, że dynamiczny rozwój sektora prywatnych sieci 4G i 5G widać bardzo dobrze po liczbie dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych, którzy coraz śmielej prezentują swoje sieciowe produkty. Koncepcja sieci prywatnych jest mocno wspierana przez nowe regulacje prawne, dzięki którym w zasadzie każdy może uruchomić taką sieć w dedykowanym paśmie radiowym. Dodatkowo ze względu na swoją specyfikę, czyli możliwość wirtualizacji funkcji sieciowych, budowa takich sieci nie zależy już tylko od współpracy z operatorem telekomunikacyjnym. Możliwość zastosowania różnych modeli wdrożenia sieci prywatnych – jako oddzielny podmiot, bądź z operatorem telekomunikacyjnym, ewentualnie w ramach hybrydowych kombinacji tych dwóch możliwości – sprawia, że każdy zainteresowany podmiot jest w stanie dobrać idealne dla siebie rozwiązanie, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i polityki bezpieczeństwa.

– Prywatne sieci 4G i 5G to potężne narzędzie oddane w ręce przedsiębiorców, które może wspierać bardzo szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań. Dotyczy to przetwarzania brzegowego stosowanego wszędzie, gdzie konieczna jest minimalizacja opóźnień i zapewnienie niezawodności przetwarzania danych, na przykład w przypadku robotów przemysłowych czy autonomicznych pojazdów. Podobnie w przypadku obsługi urządzeń IoT, które dostarczają kluczowych informacji o podłączonych elementach. Prosta integracja algorytmów SI z sieciami prywatnymi umożliwia dogłębną analizę danych, a to przekłada się na bardziej trafne decyzje biznesowe, skuteczniejsze zarządzanie oraz efektywniejszą produkcję – tłumaczy dr Aleksandra Suchorzewska, Managing Director w Accenture.

W rezultacie prywatne sieci będą się szybko rozwijać, pozwalając nie tylko na wdrażanie innowacji, ale również na odkrywanie wielu biznesów na nowo.

Prywatne sieci 5G już w wakacje?  „Sieci prywatne 5G w dedykowanym paśmie będą mogły komercyjnie ruszać już w wakacje. Konsultacjom poddajemy właśnie Plan Zagospodarowania Częstotliwości, który ten zakres przeznacza na sieci lokalne, jako jedni z pierwszych w Europie” – poinformował w kwietniu br. Jacek Oko, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wcześniej dla sieci prywatnych planowano przeznaczyć tzw. blok „0”, czyli zakres 3410–3480 MHz. Jednak zaledwie 70 MHz pasma i problematyczna kwestia możliwości priorytetowej rezerwacji jego części dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) spowodowały, że postanowiono zrewidować dotychczasowe ustalenia. W efekcie do zagospodarowania przeznaczono pasmo 3800–4200 MHz, przy czym pierwsze 100 MHz jest zarezerwowane dla JST.