Fortinet ułatwi wdrożenie NIS2

W 2023 roku 75 proc. podmiotów korzystających z rozwiązań technik operacyjnych (OT) doświadczyło przynajmniej jednego włamania do swoich systemów. W obliczu tych statystyk istotne staje się zadbanie o odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszystkich systemów w przedsiębiorstwach objętych przepisami NIS2.

Pomóc w tym może stosowana w zaporach FortiGate usługa FortiGuard OT Security Service, która chroni środowiska OT dzięki funkcjom kontroli aplikacji, zabezpieczeń przed włamaniami oraz wirtualnego łatania luk. Ułatwia wykrywanie zagrożeń na poziomie sieci i zapewnia ochronę przed nimi, umożliwiając jednocześnie szeroki wgląd w aplikacje przemysłowe.

Mechanizm IPS zapory FortiGate potrafi zidentyfikować ponad 55 protokołów sieciowych stosowanych w środowiskach OT. Dzięki połączeniu tych możliwości z zebranymi przez zespół FortiGuard Labs informacjami o występujących w nich zagrożeniach operatorzy systemów OT mogą skutecznie identyfikować i monitorować różne rodzaje ruchu w swoich sieciach.

Mikrosegmentacja i zerowe zaufanie

W sieciach OT zazwyczaj stosuje się rozwiązania typowe dla sieci lokalnych (LAN), takie jak segmentacja logiczna za pomocą sieci wirtualnych (VLAN) w celu ich ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Mechanizm ten jest jednak niewystarczający do skutecznego zabezpieczenia sieci OT. Dzięki oferowanym przez firmę Fortinet rozwiązaniom w zakresie mikrosegmentacji możliwe jest wdrożenie zasady zerowego zaufania oraz skanowania całego ruchu wewnątrz sieci VLAN za pomocą zapory nowej generacji FortiGate. Zastosowanie jej zdecydowanie zmniejsza możliwości penetracji przez złośliwe oprogramowanie urządzeń podłączonych do sieci.

Oferowane przez Fortinet przełączniki FortiSwitch i firewalle FortiGate oferują zintegrowane podejście do mikrosegmentacji, aby rozszerzyć jej funkcje aż do warstwy 7 (aplikacji) modelu ISO/OSI oraz umożliwić inspekcję ruchu sieciowego. Wszystkie elementy zabezpieczające systemy przedsiębiorstw są częścią platformy Fortinet Security Fabric i są zgodne z wymogami prewencyjnych kontroli bezpieczeństwa w ramach NIS2.

Kontakt dla partnerów: Agnieszka Szarek, Distribution Sales Manager, Fortinet, aszarek@fortinet.com