Rozwiązania te stanowią odpowiedź producenta na cyfrową transformację, która dokonuje się w gospodarce, przemyśle, ochronie zdrowia, handlu detalicznym, administracji publicznej oraz infrastrukturze miast. I choć cyfryzacja napędza proces rozbudowy zasobów IT w przedsiębiorstwach wszystkich branż – idzie to w parze z dużymi wyzwaniami.

Podstawowe wymaganie dotyczy niezakłóconego niczym dostępu do danych oraz możliwości ich przetwarzania w czasie rzeczywistym. Kluczowym zagadnieniem jest również bezpieczeństwo systemów IT. Szczególnie cenne są dane wrażliwe z sektorów ochrony zdrowia i finansowego. Na ataki narażone są także rozwiązania Internetu rzeczy, ponieważ łączą dużą liczbę urządzeń. Do tego dochodzą wymagania specyficzne dla określonych branż, chociażby szczególnie wysoki poziom ochrony fizycznej w surowych środowiskach produkcyjnych. Rittal oferuje innowacyjne rozwiązania typu Edge, wspierając przedsiębiorstwa w szybkim, łatwym i ekonomicznym tworzeniu potrzebnej infrastruktury IT w praktycznie dowolnym miejscu.

 

Smart Industry: niezawodność dla Przemysłu 4.0

Z myślą o Smart Industry powstał Secure Edge Data Center (SEDC), zaprojektowany wspólnie przez firmy Rittal, HPE i ABB. Jest to solidne i gotowe rozwiązanie „pod klucz” ze stopniem ochrony IP 55, możliwością wyboru redundancji zasilania oraz Continuous Cooling, ochroną przeciwpożarową i monitoringiem. SEDC spełnia wymogi wysokiej dostępności. Cały system jest skutecznie chroniony przed wpływem czynników zewnętrznych, a w przypadku awarii kluczowe komponenty, takie jak chłodzenie IT, dostępne są w dalszym ciągu w postaci redundantnych modułów. W wysoko zautomatyzowanym środowisku produkcyjnym niezwykle istotna jest niezawodność rozwiązania, ponieważ zapobiega to przestojom w produkcji.

Smart Healthcare: bezpieczne dane pacjentów

W sektorze ochrony zdrowia już dzisiaj istnieje inteligentna sieć aptek, szpitali, firm ubezpieczeniowych i usługodawców, w ramach której na bieżąco przesyłane są dane pacjentów. Te poufne dane muszą być chronione przed dostępem osób nieuprawnionych a jednocześnie ważne jest zagwarantowanie ich wysokiej dostępności. Lekarze pracujący w salach operacyjnych muszą być pewni, że mają dostęp do właściwych informacji. W diagnostyce obrazowej potrzebne jest z kolei szybkie przetwarzanie dużej ilości danych w różnych miejscach. Inteligentne rozwiązanie Rittal z zakresu Edge computing dla placówek sektora medycznego bazuje na Micro Data Center Level E – środowisku IT, które charakteryzuje się najwyższym stopniem fizycznej ochrony, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem i pożarem. Micro Data Center Level E zapewnia przetwarzanie poufnych informacji z dużą wydajnością bezpośrednio na miejscu i jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa.

 

Smart Mobility: przejazd z punktu A do B z wykorzystaniem inteligentnych systemów

Nowości, takie jak autonomiczne pojazdy, platformy car sharingowe lub inteligentne oprogramowanie logistyczne, zmieniają sposób przemieszczania się ludzi i transportu towarów. Również w ramach przemysłu lotniczego i kolejowego następuje cyfryzacja usług w celu zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i punktualności przewozów. W związku z tym przedsiębiorstwa potrzebują nowoczesnej infrastruktury IT, która jest w stanie przetwarzać w czasie rzeczywistym duże ilości danych bezpośrednio w takich miejscach, jak centra logistyczne, inteligentne miasta lub lotniska. Tylko centra danych typu Edge oferują krótkie czasy latencji niezbędne do komunikacji między systemami IT w czasie rzeczywistym, dlatego są odpowiednie do zdecentralizowanych konfiguracji zasobów IT. Z myślą o Smart Mobility firmy Rittal oraz IBM oferują Scalable Modular Data Center (SMDC) – rozwiązanie dostępne w wersji po 2, 4, 6 szaf i dostarczane jako gotowe centrum danych.

Smart Finance: bezpieczne transakcje bankowe

Kryptowaluty, blockchain i transakcje bezgotówkowe sprzyjają innowacjom w sektorze finansowym. Zastosowanie w nim nowych technologii wymaga bezpiecznych i wydajnych systemów IT. Centra danych typu Edge firmy Rittal eliminują opóźnienia i zapewniają bezpieczną automatyzację transakcji. Spełniają one wszystkie wymogi sektora finansowego, w tym High Performance Computing (HPC).

Więcej informacji na temat rozwiązań Edge z portfolio firmy Rittal, prezentowanych pod hasłem „Discover the Edge”, można znaleźć na stronie: www.rittal.com/it-solutions/en/know-how/edge/.